Laptrinhcanban.com

Lập trình căn bản - học lập trình theo phong cách Nhật Bản! Mang kiến thức lập trình Nhật Bản về Việt Nam! Viết bởi cựu du học sinh Kiyoshi.

Học lập trình cho người mới bắt đầu

Python

nhap-mon-lap-trinh-python

Tự học python

Lập trình python cho người mới bắt đầu

C

Lập trình C cơ bản

C cơ bản

C cho người mới bắt đầu

C++

Lập trình C++ cơ bản

Tự học C++

C++ cho người mới bắt đầu

Java

Java cơ bản cho người mới bắt đầu

Java cơ bản

Java cơ bản cho người mới bắt đầu

JavaScript
Học javascript - lập trình javascript cơ bản

Học JavaScript

Học javascript cho người mới bắt đầu

PHP

nhap-mon-lap-trinh-php

Học PHP miễn phí

PHP cho người mới bắt đầu

Box tìm kiếm với Google

Bài viết mới nhất

Một số bài tập vòng lặp trong python có lời giải

Một số bài tập vòng lặp trong python có lời giải
Trong lập trình Python, vòng lặp là một công cụ mạnh mẽ giúp lập trình viên thực hiện các công việc lặp lại một cách linh hoạt và hiệu quả. Bằng cách sử dụng vòng lặp, chúng ta có thể thực hiện nhiều loại công việc khác nhau, từ tính toán đến xử lý dữ liệu và thậm chí là tương tác với người dùng. Trong bài văn này, chúng ta sẽ khám phá và thực hiện một loạt các bài tập về vòng lặp trong Python để nắm vững và áp dụng kiến thức lập trình của mình.

Continue Reading →

Khám Phá Vòng Lặp While Trong Python với 10 Bài Tập Thú Vị Có Lời Giải

Khám Phá Vòng Lặp While Trong Python với 10 Bài Tập Thú Vị Có Lời Giải
Trong lập trình Python, vòng lặp while là một công cụ mạnh mẽ giúp thực hiện các tác vụ lặp lại cho đến khi một điều kiện cụ thể không còn đúng nữa. Việc sử dụng vòng lặp while có thể giải quyết nhiều vấn đề khác nhau trong lập trình, từ tính toán đến xử lý dữ liệu. Dưới đây là một số bài tập sử dụng vòng lặp while trong Python để giúp bạn làm quen và nâng cao kỹ năng lập trình của mình.

Continue Reading →

Khám Phá Vòng Lặp for Trong Python với 20 Bài Tập Thú Vị Có Lời Giải

Khám Phá Vòng Lặp for Trong Python với 20 Bài Tập Thú Vị Có Lời Giải
Python là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ với nhiều tính năng, trong đó có vòng lặp for, là một công cụ quan trọng để lặp qua và xử lý dữ liệu. Để hiểu sâu hơn về cách sử dụng vòng lặp for, dưới đây là 20 bài tập thú vị mà bạn có thể thử qua.

Continue Reading →

Thoát Khỏi Vòng Lặp Trong Python

Thoát Khỏi Vòng Lặp Trong Python
Trong quá trình lập trình, có thể gặp nhiều trường hợp mà chúng ta cần thoát khỏi vòng lặp for trước khi nó hoàn thành lặp qua tất cả các phần tử trong tập hợp dữ liệu. Python cung cấp hai từ khóa là break và continue để giúp chúng ta làm điều này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng break và continue để thoát khỏi vòng lặp for trong Python, cũng như các ví dụ cụ thể và ứng dụng thực tế của chúng.

Continue Reading →

Hàm for trong Python - Sức Mạnh và Ứng Dụng

Hàm for trong Python - Sức Mạnh và Ứng Dụng
Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới hiện nay, nhờ vào sự đơn giản và mạnh mẽ của cú pháp của nó. Trong Python, hàm for đóng vai trò quan trọng trong việc lặp lại một khối mã hoặc một tập hợp các phần tử một cách linh hoạt và hiệu quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về hàm for trong Python, cách sử dụng nó, cùng với các ví dụ và ứng dụng thực tế.

Continue Reading →

Khám Phá Hàm `xrange()` Trong Python - Ý Nghĩa, Cú Pháp và Ứng Dụng

Khám Phá Hàm `xrange()` Trong Python - Ý Nghĩa, Cú Pháp và Ứng Dụng
Trong Python, xrange là một hàm được sử dụng để tạo ra một loạt các số nguyên trong một phạm vi nhất định. Tuy nhiên, từ phiên bản Python 3 trở đi, xrange đã được thay thế bằng hàm range, do đó, trong phiên bản Python hiện đại, chúng ta thường không cần sử dụng xrange nữa. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về xrange và cách thức hoạt động của nó, chúng ta sẽ khám phá chi tiết hơn trong bài văn này.

Continue Reading →

Khám Phá Cấu Trúc x for x Trong Python - Ý Nghĩa, Cú Pháp và Ứng Dụng

Khám Phá Cấu Trúc x for x Trong Python - Ý Nghĩa, Cú Pháp và Ứng Dụng
Trong lập trình Python, cấu trúc “x for x” là một phần của biểu thức danh sách và biểu thức generator comprehension. Cấu trúc này cho phép chúng ta tạo ra một danh sách hoặc một generator từ một dãy các phần tử với cùng một biểu thức, thường sử dụng trong vòng lặp for. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa, cú pháp và ứng dụng của cấu trúc “x for x” trong Python.

Continue Reading →

Khám Phá Vòng Lặp `for i=1 to n` Trong Python - Ý Nghĩa, Cú Pháp và Ứng Dụng

Khám Phá Vòng Lặp `for i=1 to n` Trong Python - Ý Nghĩa, Cú Pháp và Ứng Dụng
Trong lập trình Python, mặc dù không có cấu trúc for i=1 to n như trong một số ngôn ngữ khác, nhưng bạn có thể đạt được tác dụng tương tự bằng cách sử dụng vòng lặp for kết hợp với hàm range(). Cấu trúc này thường được sử dụng để lặp qua một tập hợp các giá trị từ 1 đến n. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa, cú pháp và ứng dụng của vòng lặp for i=1 to n trong Python.

Continue Reading →

Khám Phá Cấu Trúc for...else Trong Python - Ý Nghĩa, Cú Pháp và Ứng Dụng

Khám Phá Cấu Trúc for...else Trong Python - Ý Nghĩa, Cú Pháp và Ứng Dụng
Trong lập trình Python, cấu trúc for...else là một cách để thêm một khối mã được thực thi khi vòng lặp for kết thúc mà không có bất kỳ phần tử nào còn lại trong tập hợp được lặp qua. Mặc dù không phải tất cả các ngôn ngữ lập trình đều hỗ trợ cấu trúc này, nhưng trong Python, for...else là một công cụ mạnh mẽ giúp kiểm tra điều kiện sau khi vòng lặp kết thúc. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa, cú pháp và ứng dụng của cấu trúc for...else trong Python.

Continue Reading →