Độ dài mảng trong C | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Độ dài mảng trong C

Cùng tìm hiểu về độ dài mảng trong C. Bạn sẽ học được khái niệm độ dài mảng trong C là gì, cũng như cách lấy độ dài mảng trong C sau bài học này.

Độ dài mảng trong C là gì

Độ dài mảng trong C chính là số ký tự chứa trong mảng đó. Độ dài mảng trong C có thể lấy được bằng cách chia kích thước của mảng cho kích thước một phần tử trong mảng đó.

Độ dài mảng trong C

Kích thước một phần tử trong mảng C phụ thuộc vào kiểu dữ liệu của nó. Ví dụ như nếu phần tử trong mảng thuộc kiểu int, thì kích thước một phần tử trong mảng bằng chính kích thước kiểu mảng int là 4 byte chẳng hạn. Hoặc nếu phần tử trong mảng thuộc kiểu char, thì mỗi phần tử sẽ có kích thước bằng với kích thước kiểu mảng char là 1 byte.

Do đó chúng ta có thể hiểu kích thước một phần tử trong mảng chính bằng kích thước kiểu mảng được chỉ định, và lấy độ dài mảng trong C bằng công thức dưới đây.

Độ dài mảng (số phần tử) = [Kích thước mảng] / [Kích thước kiểu mảng]

Lấy độ dài mảng trong C

Giống như đã phân tích ở phần trên thì để lấy độ dài mảng trong C, chúng ta cần phải tính được kích thước mảngkích thước kiểu mảng của nó. Chúng ta có thể tìm được hai giá trị này bằng cách sử dụng toán tử sizeof.

Và cú pháp tổng quát để lấy độ dài mảng trong C sẽ như sau:

int length = sizeof a / sizeof(int);

Cách lấy độ dài mảng trong C như các ví dụ sau đây:

Ví dụ 1: Lấy độ dài mảng chuỗi trong C

#include <stdio.h>
int main(void){
char a[] = "abcdef";
int length = sizeof a / sizeof(char);
printf("%d",length);
}
//7

Lưu ý là mảng chuỗi trong C bao gồm cả ký tự kết thúc chuỗi \0, do đó ký tự này cũng được bao gồm trong kết quả phép lấy độ dài mảng. Thế nên mặc dù chỉ có 6 ký tự là “abcdef” có thể quan sát được trong chuỗi nhưng kết quả lại trả về số ký tự là 7 như trên.

Ví dụ 2: Lấy độ dài mảng số trong C

#include <stdio.h>
int main(void){
int a[] ={1,2,3,4,5};

int length = sizeof a / sizeof(int);
printf("%d",length);
}
//5

Với mảng số, do không tồn tại ký tự kết thúc chuỗi \0 trong kết quả nên kết quả trả về chính bằng số phần tử có trong mảng đó.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách lấy độ dài mảng trong C rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/mang-trong-c/do-dai-mang-trong-c/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.