Lấy kích thước của set trong C++ (size) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Lấy kích thước của set trong C++ (size)

Hướng dẫn cách lấy kích thước set trong C++. Bạn sẽ học được cách dùng hàm size để lấy kích thước (số phần tử) trong set C++ sau bài học này.

Lấy kích thước set trong C++ bằng hàm size

Hàm size là một hàm thành viên trong class std:set, có tác dụng lấy kích thước (số phần tử) có trong 1 set C++.

Chúng ta sử dụng hàm size để lấy kích thước set trong C++ với cú pháp như sau:

st.size();

Trong đó st là set cần lấy kích thước (số phần tử) chứa trong nó.

Ví dụ cụ thể, chúng ta lấy kích thước set trong C++ bằng hàm size như sau:

#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;

int main ()
{
set<int> st{3, 1, 4,5};

cout<< st.size() <<endl;
return 0;
}

Kết quả:

4

Lưu ý, số phần tử hay kích thước của set ở đây được tính sau khi các phần tử được kiểm tra trùng lặp và sắp xếp trong set, chứ không phải là số phần tử mà chúng ta đã dùng khi khai báo set.

Ví dụ, nếu khi khai báo set mà tồn tại phần tử trùng lặp thì số phần tử được đếm bởi hàm size() sẽ khác với số phần tử chỉ định trong khai báo như sau:

#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;

int main ()
{
set<int> st{3, 3, 1, 4, 4, 5};

for (auto x: st) {
cout << " "<< x ;
}
cout<< "\n "<< st.size() ;
return 0;
}
//4

Kết quả:

1 3 4 5
4

Có thể thấy mặc dù có 6 phần tử được dùng trong khai báo set nhưng chỉ có 4 phần tử không trùng lặp được lưu trong set, dẫn đến kết quả của hàm size() bằng 4 mà thôi.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách lấy kích thước của set trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/set-trong-cpp/lay-kich-thuoc-set-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.