Kiểm tra chuỗi rỗng trong C++ | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Kiểm tra chuỗi rỗng trong C++

Hướng dẫn cách kiểm tra chuỗi rỗng trong C++. Bạn sẽ học được cách sử dụng các hàm như hàm empty, hàm length hoặc hàm size để kiểm tra chuỗi rỗng trong C++ sau bài học này.

Chúng ta có 2 phương pháp để kiểm tra chuỗi rỗng trong C++ như sau:

  • Hàm empty: kiểm tra trực tiếp chuỗi rỗng trong C++
  • Hàm length hoặc hàm size : kiểm tra chuỗi rỗng thông qua độ dài string

Kiểm tra chuỗi rỗng trong C++ bằng hàm empty

Hàm empty là một hàm thành viên trong class std:string, có tác dụng kiểm tra chuỗi rỗng trong C++.

Cú pháp sử dụng hàm empty để kiểm tra một string có phải là chuỗi rỗng hay không như sau:

str.empty();

Trong đó str là chuỗi string cần kiểm tra.

Hàm empty sẽ trả về 1 (true) nếu string rỗng, và 0 (false) trong trường hơp còn lại.

Ví dụ cụ thể:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main ()
{
string str1 ("Hello world");
cout<<str1.empty()<<endl;

string str2;
cout<<str2.empty()<<endl;
return 0;
}

Kết quả:

0
1

Kiểm tra chuỗi rỗng trong C++ bằng độ dài của nó

Chúng ta cũng có thể kiểm tra chuỗi rỗng trong C++ thông qua tìm độ dài của chuỗi đó.

Ý tưởng ở đây là nếu một string là chuỗi rỗng, thì độ dài của nó bằng 0, nên chỉ cần tìm được độ dài của nó là có thể xác định được nó rỗng hay không.

Và để tìm độ dài của string, chúng ta sẽ sử dụng một trong hai hàm mà Kiyoshi đã hướng dẫn trong bài Lấy kích thước string trong C++.

Ví dụ chúng ta viết chương trình kiểm tra chuỗi rỗng trong C++ bằng cách tính độ dài của nó thông qua hàm length() như sau:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

void check_empty_string(string str){
if (str.length() == 0) cout << "Chuoi rong"<<endl;
else cout <<"Khong phai chuoi rong"<<endl;
}

int main ()
{
string str ("Hello world");
check_empty_string(str);

string str2;
check_empty_string(str2);

return 0;
}

Kết quả:

Khong phai chuoi rong
Chuoi rong

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách kiểm tra chuỗi rỗng trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/string-trong-cpp/kiem-tra-chuoi-rong-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.