12. Mảng trong Java | Laptrinhcanban.com

12. Mảng trong Java

Hướng dẫn sử dụng mảng trong Java. Mảng trong Java là một tập hợp các dữ liệu có cùng kiểu, và các dữ liệu chứa trong mảng được gọi là phần tử của mảng đó. Mỗi phần tử trong mảng đều có chỉ mục và giá trị riêng. Chúng ta có thể truy xuất đến các phần tử bên trong nó thông qua chỉ mục của phần tử đó trong mảng, và tiến hành thay đổi hoặc xóa giá trị của phần tử đó.

Hãy cùng Kiyoshi tìm hiểu về mảng trong Java trong chuyên đề này.

To be continued…

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.