Lấy ký tự trong chuỗi PHP | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Lấy ký tự trong chuỗi PHP

Hướng dẫn cách lấy ký tự trong chuỗi PHP. Bạn sẽ học tất cả cách cách để lấy ký tự trong chuỗi PHP tại vị trí chỉ định sau bài học này.

Lấy ký tự trong chuỗi PHP tại vị trí chỉ định bằng index

Chúng ta sử dụng toán tử [] để truy cập tới ký tự ở vị trí index chỉ định trong chuỗi, qua đó có thể lấy giá trị của ký tự đó.

Cú pháp sử dụng toán tử để truy cập và lấy ký tự tại vị trí index chỉ định như sau:

$str[$index];

Trong đó $str là chuỗi, và $index là vị trí của ký tự cần lấy từ chuỗi đó.

Ví dụ cụ thể:

$word = 'tpHCM';

echo $word[0];
//> t
echo $word[2];
//> H
echo $word[4];
//> M
echo $word[-2];
//> C
echo $word[-4];
//> p

Lưu ý, nếu index chỉ định nằm ngoài phạm vi index của chuỗi, lỗi sẽ trả về như sau:

$word = 'tpHCM';

echo $word[9];

>>> PHP Warning: Uninitialized string offset

Lấy ký tự đầu trong chuỗi PHP

Ký tự đầu trong chuỗi có index bằng 0. Bằng cách dùng toán tử truy cập [], chúng ta có thể truy cập đến vị trí index và lấy ký tự đầu trong chuỗi PHP như sau:

$word = 'tpHCM';

echo $word[0];
//> t

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng một hàm khác là substr() để lấy ký tự đầu trong chuỗi PHP như sau:

$word = 'tpHCM';

echo substr($word,0,1);
//> t

Lấy ký tự cuối trong chuỗi PHP

Từ PHP7.0 trở đi, chúng ta có thể sử dụng tới index âm với chuỗi.

Ký tự cuối trong chuỗi có index bằng -1 và ứng dụng toán tử truy cập chuỗi, chúng ta có thể lấy ký tự cuối trong chuỗi PHP như sau:

$word = 'tpHCM';

echo $word[-1];
//> M

Còn trong các phiên bản trước PHP7.0, do không dùng được index âm nên chúng ta cần tính index của ký tự cuối cùng ( bằng độ dài chuỗi trừ đi 1 đơn vị), trước khi truy cập tới nó thông qua toán tử truy cập.

Để tính độ dài chuỗi, hãy sử dụng tới hàm strlen() mà Kiyoshi đã hướng dẫn trong bài Độ dài chuỗi trong PHP

Ví dụ cụ thể:

$word = 'tpHCM';

$length = strlen($word);

echo $word[$length-1];
//> M

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách lấy ký tự trong chuỗi PHP tại các vị trí chỉ định rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/lay-ky-tu-trong-chuoi-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.