Cú pháp viết chương trình PHP | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Cú pháp viết chương trình PHP

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Cùng tìm hiểu về cú pháp viết chương trình PHP. Bạn sẽ biết 4 cú pháp để bắt đầu và kết thúc một chương trình PHP sau bài học này.

Chương trình PHP được sử dụng ở đâu

PHP là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi để xử lý dữ liệu tại máy chủ (server).

Các chương trình PHP được viết ở định dạng có thể nhúng trong trang HTML. Khi máy khách truy cập trang HTML, máy chủ web nhận và xử lý chương trình PHP được nhúng trong trang HTML. Sau khi xử lý, máy chủ trả kết quả cho máy khách cùng với trang HTML. Do đó, ở phía máy khách, bạn sẽ không thấy chương trình PHP mà chỉ thấy kết quả xử lý.

Máy chủ (tiếng Anh: server) là nơi lưu trữ các thông tin cần thiết để hiển thị trang chủ.
Bên nhận thông tin từ máy chủ được gọi là Máy khách .Máy chủ cung cấp các tệp được lưu trữ (tệp HTML, tệp hình ảnh, tệp nhạc, tệp video, v.v.) để đáp ứng yêu cầu từ máy khách. Dữ liệu sẽ hiển thị trang chủ được chỉ định.

Ví dụ, chúng ta nhúng một chương trình PHP vào một trang HTML như dưới đây.

<!DOCTYPE html>
<html>
<html lang="vi">
<head>
<title>Vi du</title>
</head>
<body>


<?php
print 'Xin chao';
?>

</body>
</html>

Nằm giữa các thành phần cấu tạo của trang HTML như thẻ <html> hay<body>, thì phần chương trình nằm giữa <?php?> chính là chương trình PHP.

Khi viết chương trình PHP trong trang HTML, chúng ta viết các dòng code của PHP giữa ký hiệu bắt đầu và ký hiệu kết thúc.

Chúng ta có 4 cú pháp để mô tả sự bắt đầu và kết thúc của một chương trình PHP như dưới đây.

Cú pháp viết chương trình PHP

Chúng ta có 4 cú pháp để bắt đầu và kết thúc một chương trình PHP như sau:

//Phương pháp 1.
<script language="php"> ... </script>

//Phương pháp 2.
<?php .... ?>

//Phương pháp 3.
<? ..... ?>

//Phương pháp 4.
<% ..... %>

Phương pháp đầu tiên là sử dụng thẻ Script để viết chương trình php. Các chương trình JavaScript cũng sử dụng cách này này. Phương pháp này cần một số lượng lớn các ký tự để mô tả, do đó nó không thường được sử dụng.

Phương pháp thứ hai là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất.
Chúng ta viết chương trình php giữa <?php?>. Chương trình được viết có thể có nhiều dòng, miễn là phải nằm giữa <?php?>

Phương pháp thứ ba là một hệ thống đơn giản hóa của phương pháp mô tả thứ hai.
Tuy nhiên, vì định dạng này cũng được sử dụng cho các khai báo của ngôn ngữ XML, nên để tránh trùng lặp, chúng ta sử dụng phương pháp thứ hai sẽ an toàn hơn.

Cũng giống phương pháp thứ ba, phương pháp thứ tư là một hệ thống đơn giản hóa của phương pháp thứ hai. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Kiyoshi thấy hầu như không ai sử dụng cách này cả.

Cú pháp thông dụng nhất để mô tả chương trình PHP

Mặc dù có nhiều cú pháp để viết chương trình PHP, nhưng cách sau đây là cú pháp thông dụng nhất.

<?php
$var = 'Xin chào thế giới';
print $var ;
?>

Hầu như tất cả các trang web viết bằng php đều dùng <?php?> như cú pháp mặc định để viết chương trình PHP, nên nếu không có lý do gì đặc biệt, Kiyoshi khuyên bạn hãy nên dùng cách này nhé.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cú pháp viết chương trình PHP rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/kien-thuc-can-ban-ve-chuong-trinh-php/cu-phap-viet-chuong-trinh-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.