Kiểm tra số âm số dương trong PHP | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Kiểm tra số âm số dương trong PHP

Hướng dẫn cách kiểm tra số âm số dương trong PHP. Bạn sẽ học được cách tạo một hàm cơ bản để kiểm tra số âm số dương trong PHP sau bài học này.

Số âm số dương trong PHP là gì

Chúng ta đều biết số âm là các số nhỏ hơn số 0, và ngược lại thì số dương là các số lớn hơn số 0. Chúng ta dùng dấu trừ (-) để biểu thị số âm, và dấu cộng (+) hoặc lược bỏ dấu để biểu thị số dương.

Ví dụ, chúng ta xem xét các số -2, 0 , 2 như sau:

Số -2 nhỏ hơn 0 nên nó là số âm.
Số 0 không phải là số dương cũng không phải là số âm
Số 2 lớn hơn 0 nên nó là số dương.

Trong ngôn ngữ PHP, khái niệm số âm số dương cũng giống với khái niệm mà chúng ta hay dùng ở trên.

Kiểm tra số âm số dương trong PHP

Số âm thì nhỏ hơn 0 và số dương thì lớn hơn 0. Bằng cách so sánh một số với số 0, chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra một số đã cho là số âm hay là số dương trong PHP.

Và chúng ta có thể tạo hàm kiểm tra số âm số dương trong PHP như sau:

function check_negative_positive_number($n){
//flag = -1 => số âm
//flag = 0 => số 0
//flag = 1 => số dương

$flag = 0;
if ($n >0 ) $flag = 1;
$else if ($n<0) $flag = -1;
return $flag;
}

Chúng ta có thể gọi hàm này và sử dụng trong chương trình nhập n kiểm tra n là số âm hay số dương trong PHP như sau:

function check_negative_positive_number($n){
//flag = -1 => số âm
//flag = 0 => số 0
//flag = 1 => số dương

$flag = 0;
if ($n >0 ) $flag = 1;
else if ($n<0) $flag = -1;
return $flag;
}


$n= 3;
$check = check_negative_positive_number($n);

if( $check == 0 ) echo $n." la so 0";
else if( $check == 1 ) echo $n." la so duong";
else echo $n." la so am";

Kết quả chương trình kiểm tra số âm số dương sẽ như sau:

3 la so duong

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách kiểm tra số âm số dương trong PHP rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/kiem-tra-so-am-duong-trong-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.