Số pi trong PHP | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Số pi trong PHP

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách sử dụng số pi trong PHP cho người mới bắt đầu. Bạn sẽ học được cách ký hiệu và hiển thị, cũng như cách sử dụng số pi trong PHP bằng thuộc tính M_PI tích hợp sẵn trong Math Object trong bài học này.

Số pi trong PHP là gì

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng biết trong toán học, số pi (ký hiệu: π) là một đại lượng mà khi nhân nó với đường kính sẽ được chu vi hình tròn .
Ký hiệu π trong bảng chữ cái Hy Lạp là chữ cái đầu tiên của các từ periphery và perimeter trong tiếng Anh (đều có nghĩa là chu vi, hình tròn). Và bởi vì pi là tỉ số giữa chu vi của đường tròn với đường kính của nó, nên đó là lý do mà π đã được dùng làm ký hiệu số pi.

Khái niệm số pi trong PHP cũng không thay đổi gì so với ý nghĩa phổ thông của nó, một đại lượng mà khi nhân nó với đường kính sẽ được chu vi hình tròn. Chúng ta sử dụng số pi trong PHP để vẽ đường tròn, cũng như tính toán các đại lượng liên quan. Có 2 cách để sử dụng số Pi trong chương trình PHP như dưới đây.

Ký hiệu và hiển thị số pi trong PHP

Để ký hiệu và hiển thị số pi trong PHP, chúng ta sử dụng tới hàm pi(), hoặc là định số M_PI.

Cú pháp sử dụng chúng để ký hiệu và hiển thị số pi trong PHP như sau:

M_PI

pi()

Hãy cùng xem một số ví dụ sử dụng số pi trong PHP dưới đây.

Ví dụ sử dụng số pi trong PHP

Hãy cùng xem ví dụ thực tiễn về sử dụng số pi trong PHP để tính toán sin, cos, tan , cũng như chu vi và diện tích của một hình tròn trong chương trình sau đây:

Lấy số pi trong PHP

echo pi(); // 3.1415926535898
echo M_PI; // 3.1415926535898

Tính sin bằng số pi trong PHP

echo "sin(π/4) = ".sin(M_PI/4);

//sin(π/4) = 0.7071067811865475

Tính cos bằng số pi trong PHP

echo "cos(π/4) = ".cos(M_PI/4);

//cos(π/4) = 0.7071067811865476

Tính tan bằng số pi trong PHP

echo "tan(π/4) = ".tan(M_PI/4);

//tan(π/4) = 1

Tính chu vi hình tròn bằng số pi trong PHP

$r = 8;
echo "Chu vi = ". (2 * $r * M_PI);

//Chu vi = 50.26548245743669

Tính diện tích hình tròn bằng số pi trong PHP

$r = 8;
echo "Dien tich = ". ( $r*$r*pi() );

//Dien tich = 201.06192982974676

Từ các ví dụ ở trên, bạn có thể thấy cách chúng ta sử dụng số pi trong PHP để vẽ đường tròn, cũng như tính toán các đại lượng liên quan.

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng số pi trong PHP rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/so-pi-trong-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.