Vòng lặp for nhiều biến đếm trong PHP | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Vòng lặp for nhiều biến đếm trong PHP

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách sử dụng vòng lặp for nhiều biến đếm trong PHP. Thông thường chúng ta chỉ sử dụng một biến đếm và thay đổi giá trị của biến đếm đó trong mỗi lần lặp. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể sử dụng nhiều biến đếm cùng lúc trong một vòng lặp, và bạn sẽ biết cách sử dụng loại vòng lặp đó trong bài học này.

Vòng lặp for nhiều biến đếm trong PHP

Trong bài trước, chúng ta đã biết định dạng cơ bản của câu lệnh for trong php như sau:

for (biểu-thức-khởi-tạo ; biểu-thức-điều-kiện ; biểu-thức-thay-đổi ) {
    Câu lệnh 1 trong khối for ;
    Câu lệnh 2 trong khối for ;
    ...
}

Trong đó, chúng ta thường chỉ sử dụng duy nhất một biến đếm trong các biểu thức khởi tạo, biểu thức điều kiện, biểu thức biến đổi ở trên.

Tuy nhiên nếu muốn sử dụng nhiều hơn một biến đếm và thay đổi đồng thời giá trị của các biến đếm này, hãy viết chúng cùng lúc và cách nhau bởi dấu phẩy như sau:

for ( BTKT1 ; BTKT2 ; BTĐK ; BTTĐ1 ; BTTĐ2 ) {
    Câu lệnh 1 trong khối for ;
    Câu lệnh 2 trong khối for ;
    …
}

Trong đó BTKTBTTĐ là các biểu thức khởi tạobiểu thức thay đổi tương ứng với các biến đếm, và BTĐK là biểu thức điều kiện của lệnh for. Lưu ý là chúng ta có số BTKT và BTTĐ tương ứng với số biến đếm, nhưng chỉ có một BTĐK chung cho các biến đếm mà thôi.

Ví dụ câu lệnh for hai biến đếm sẽ được viết như sau:

for ($x = 0, $y = 10; $x < 10; $x++, $y--){
echo 'x='.$x.',y='.$y."\n";
}

Ở ví dụ này,
BTKT : $x = 0, $y = 10; có nghĩa là khởi tạo biến $x = 0, biến $y = 10.
BTĐK : $x < 10; có nghĩa là thực hiện vòng lặp for nếu $x <10;
BTBĐ :$x < 10; $x++, $y-- có nghĩa là sau mỗi vòng lặp for được thực hiện, biến $x sẽ tăng thêm 1 giá trị và biến $y sẽ giảm đi 1 giá trị.

Về căn bản, câu câu lệnh for một biến số với câu lệnh for nhiều biến số có cách thực hiện câu lệnh giống nhau.

Chỉ khác ở chỗ trong từng biểu thức của lệnh for, thay vì xét giá trị của một biến số, chương trình sẽ đồng thời tiến hành xét giá trị của tất cả các biến số được khai báo.

Và kết quả, 2 biến đếm được thay đổi giá trị đồng thời trong mỗi lần lặp như sau:

x=0,y=10
x=1,y=9
x=2,y=8
x=3,y=7
x=4,y=6
x=5,y=5
x=6,y=4
x=7,y=3
x=8,y=2
x=9,y=1

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về vòng lặp for nhiều biến đếm trong PHP rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/vong-lap-trong-php/vong-lap-for-nhieu-bien-dem-trong-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.