Câu lệnh trong php | Laptrinhcanban.com

Câu lệnh trong php

Hướng dẫn cách viết câu lệnh trong php. Khi viết một chương trình php, bạn sẽ viết các quy trình xử lý, như thực hiện các phép tính hay trích xuất một ký tự. Mỗi quy trình xử lý này được gọi là một câu lệnh.
Thông thường một câu lệnh được viết trên một dòng, nhưng nhiều câu lệnh vẫn có thể được viết trên một dòng.

Cách viết câu lệnh trong php

Câu lệnh trong php được viết như sau:

câu lệnh ;

Khi chúng ta viết câu lệnh trong php, dấu chấm phẩy ; được thêm vào cuối câu lệnh nhằm biểu thị kết thúc của câu lệnh đó.

Hãy cùng xem ví dụ dưới đây.

Ví dụ

<?php
echo "Xin chào";
echo "Xin chào";
echo "Xin chào";
?>

Ví dụ ở trên, từng câu lệnh được viết trên một dòng và kết thúc bởi dấu ;
Bạn cũng có thể viết nhiều câu lệnh trong một dòng như dưới đây:

<?php
echo "Xin chào";echo "Xin chào";echo "Xin chào";
?>

Ngoại lệ khi viết câu lệnh trong php

Ngoài ra, có một ngoại lệ là với câu lệnh cuối cùng của PHP, khi câu lệnh đó kết thúc bạn không cần phải thêm dấu ;. Ví dụ trên có thể được viết lại như sau:

<?php
echo "Xin chào";
echo "Xin chào";
echo "Xin chào"
?>

Tuy nhiên, trong trường hợp chúng ta muốn thêm câu lệnh vào vị trí dưới cùng của chương trình php, có khả năng sẽ quên rằng câu lệnh phía trên đã lược bỏ đi dấu ;,khiến chương trình bị lỗi.
Do đó chúng ta nên mặc định cách viết câu lệnh trong php, đó là hãy thêm dấu ; ở cuối tất cả các câu lệnh.

Khoảng trống và ngắt dòng khi viết câu lệnh trong php

Khoảng trắng là ký tự trống được tạo ra khi chúng ta nhấn dấu cách (Space).
Ngắt dòng là dòng bị ngắt được tạo ra khi chúng ta nhấn dấu Enter.

Các chương trình PHP bỏ qua khoảng trắng trong chương trình (ngoại trừ khoảng trắng trong chuỗi). Do đó khi viết câu lệnh trong php, bạn có thể tự do thêm các khoảng trắng để dễ nhìn câu lệnh hơn, cũng như dễ bảo trì sau này.

Đặc biệt khi khi viết một hàm trong php, câu lệnh có thể trở nên rất dài nếu có nhiều đối số. Trong trường hợp đó, bạn có thể làm cho chương trình dễ đọc hơn bằng cách ngắt dòng ở bất kỳ vị trí nào.

Ví dụ, ngay cả khi đầu dòng và giữa dòng của câu được viết ra như sau, kết quả thực hiện sẽ không bị ảnh hưởng.

<?php
echo "Xin chào";
echo "Xin chào";
echo "Xin chào" ;
?>

Ngất dòng cũng tương tự như với khoảng trắng. Ví dụ, ngay cả với cách ngắt dòng kỳ quặc như sau thì kết quả sẽ không bị ảnh hưởng.

<?php
echo
"Xin chào";

echo "Xin chào"
;
echo "Xin chào";
?>

Thực hành

Trăm hay không bằng tay quen, hãy cùng thực hành với ví dụ sau đây:

<?php

// Chúng ta dùng dấu ; để kết thúc câu lệnh php
echo "Xin chào";
echo "Xin chào";
echo "Xin chào";
echo "\n";

// Chúng ta có thể viết nhiều câu lệnh trên một dòng như sau
echo "Xin chào";echo "Xin chào";echo "Xin chào";

//Ví dụ về cách viết câu lệnh trong php với ngắt dòng và dấu cách tự do

echo
"Xin chào"."\n";

echo "Xin chào"."\n";
;
echo "Xin chào"."\n";

?>

Tổng kết

Cách viết câu lệnh trong php mặc định đó là thêm dấu chấm phẩy ; vào cuối tất cả các câu lệnh. Nói cách khác, câu lệnh PHP kết thúc bởi dấu chấm phẩy ;
Các chương trình PHP bỏ qua khoảng trắng ( phím Space) và ngắt dòng (phím Enter) trong chương trình (ngoại trừ khoảng trắng và ngắt dòng trong chuỗi).
Do đó khi viết câu lệnh trong php,bạn có thể tự do thêm các khoảng trắng và ngắt dòng để làm cho chương trình dễ đọc hơn, cũng như tiện bảo trì sau này.

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME>> >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.