Vòng lặp kép nested loop trong php | Laptrinhcanban.com

Vòng lặp kép nested loop trong php

Hướng dẫn cách sử dụng vòng lặp kép nested loop trong php. Chúng ta có thể sử dụng vòng lặp while lồng nhau để tạo ra vòng lặp kép (tiếng anh : nested loop) trong php, bằng cách viếtnhư sau.

Cú pháp

while (biểu thức điều kiện 1){
câu lệnh 1;
câu lệnh 2;

while (biểu thức điều kiện 2){
câu lệnh x;
câu lệnh y;
}
}

Nếu biểu thức điều kiện câu lệnh while bên ngoài( biểu thức điều kiện 1) là true, thì câu lệnh while bên trong( biểu thức điều kiện 2) mới được thực hiện.

Với mỗi vòng lặp của lệnh while bên ngoài thì lệnh whilebên trong đều được lặp hết tất cả số vòng.

Hãy xem ví dụ cụ thể dưới đây để hiểu rõ hơn:

Ví dụ về vòng lặp kép nested loop trong php

Chương trình in ra màn hình tất cả các số có 2 chữ số, mà chữ số tạo thành số đó đều nhỏ hơn 3.

$i = 0;

while ($i < 3){
$j = 0;

while ($j < 3){
print 'số = '.$i.$j.'<br />';
$j += 1;
}
$i += 1;
}

Trong ví dụ trên, giả sử số có hai chữ số chúng ta đang tìm là ij, thì chúng ta sẽ vòng lặp kép để tìm từng chữ số là ijđó. Vòng lặp kép này có hai vòng lặp while lồng nhau,
một vòng lặp ngoài với biến $i, và một vòng lặp trong với biến $j để tìm lần lượt ra hai chữ số này.

Với mỗi vòng lặp ngoài ( thay biến $i lần lượt với 0,1,2) thì vòng lặp trong đều được lặp hết 3 vòng ( thay biến $j lần lượt với 0,1,2 ).Như vậy tổng số vòng lặp sẽ là 3 x 3 = 9 vòng.

Thực hành

Trăm hay không bằng tay quen, hãy cùng thực hành với ví dụ sau đây:
Chương trình in ra màn hình tất cả các số có 2 chữ số, mà chữ số tạo thành số đó đều nhỏ hơn 3

<?php
#Chương trình in ra màn hình tất cả các số có 2 chữ số, mà chữ số tạo thành số đó đều nhỏ hơn 3
$i = 0;

while ($i < 3){
$j = 0;

while ($j < 3){
print 'số = '.$i.$j."\n";
$j += 1;
}
$i += 1;
}

?>

Tổng kết

Sử dụng vòng lặp kép trong php khi chúng ta muốn thao tác vòng lặp với nhiều biến khác nhau. Vì số lần vòng lặp trong vòng lặp kép lớn dẫn đến làm chậm chương trình, nên chúng ta chỉ nên sử dụng vòng lặp kép trong php khi cần thiết mà thôi.

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME>> >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.