Câu lệnh while trong php | Laptrinhcanban.com

Câu lệnh while trong php

Hướng dẫn cách sử dụng câu lệnh while trong php.
Chúng ta sử dụng câu lệnh while trong php để thực hiện vòng lặp trong chương trình php . Một lệnh while bao gồm biểu thức điều kiện và một khối chứa các câu lệnh sẽ được lặp vòng khi biểu thức điều kiện đó đúng(true).Cách viết câu lệnh while trong php như sau:

Cú pháp

while (biểu thức điều kiện){
câu lệnh 1;
câu lệnh 2;
}

Biểu thức điều kiện, tương tự với lệnh if, chúng ta sẽ dùng các toán tử để so sánh, ví dụ như a == 1 hay b > 10. Nếu như biểu thức điều kiện đó đúng (true), các câu lệnh trong khối sẽ được thực hiện lần lượt cho đến câu lệnh cuối cùng. Sau khi tất cả các câu lệnh trong khối được thực hiện hết, sẽ tiến hành kiểm tra lại biểu thức điều kiện. Nếu biểu thức điều kiện đó tiếp tục (true), sẽ tiến hành thực hiện lại các lệnh trong khối và tiếp tục vòng lặp. Nếu biểu thức điều kiện sai (false), sẽ kết thúc câu lệnh while.

Để hiểu rõ hơn về câu lệnh while trong php, hãy cùng xem ví dụ sau đây:

Ví dụ

Chương trình in ra màn hình các số nhỏ hơn 2

$num = 0;

while ($num < 2){
print "num=".$num;
$num += 1;
}

Thứ tự thực hiện câu lệnh while sẽ như dưới đây:

1. Khởi tạo biến $num = 0
2. Kiểm tra biểu thức điều kiện `$num < 2`.
Vì $num=0 <2 nên biểu thức điều kiện `true`.
Do đó thực hiện các lệnh trong khối.
3. In ra màn hình ký tự `num=` và giá trị của $num (num=0)
4. Cộng thêm 1 vào $num. Khi này $num = 0 +1 = 1.
5. Tất cả các câu lệnh trong khối đã được thực hiện hết,
do đó quay lại đầu vòng lặp.

6. Kiểm tra biểu thức điều kiện `$num < 2`.
Vì $num=1 <2 nên biểu thức điều kiện `true`. Do đó thực hiện các lệnh trong khối.
7. In ra màn hình ký tự `num=` và giá trị của $num (num=1)
8. Cộng thêm 1 vào $num. Khi này $num = 1 +1 = 2.
9. Tất cả các câu lệnh trong khối đã được thực hiện hết,
do đó quay lại đầu vòng lặp.

9. Kiểm tra biểu thức điều kiện `$num < 2`.
Vì $num=2 không còn nhỏ hơn 2 nên biểu thức điều kiện `false`.
Do đó kết thúc lệnh `while`.

Vòng lặp của lệnh while sẽ luôn tiếp diễn cho tới khi nào biểu thức điều kiện không còn đúng nữa (trở thành false). Vì thế cần chú ý là nếu trong các câu lệnh viết trong khối không chứa lệnh nào có khả năng thay đổi giá trị của biểu thức điều kiện từ true sang false, thì vòng lặp sẽ trở thành một vòng lặp vô hạn.
Ví dụ, như chương trình ở trên, nếu chúng ta bỏ đi dòng $num += 1; là dòng thay đổi giá trị của biến $num trong biểu thức điều kiện $num <2 , thì chúng ta sẽ tạo ra một vòng lặp vô hạn.

$num = 0;

while ($num < 2){
print "num=".$num;
}

$num = 0 luôn luôn nhỏ hơn 2 , do đó biểu thức điều kiện luôn true, dẫn đến lệnh while không có điểm dừng lại, nên vòng lặp trở nên vô hạn.

Thực hành

Trăm hay không bằng tay quen, hãy cùng thực hành với ví dụ sau đây:

<?php
$num = 0;

while ($num < 3){
print 'num = '.$num."\n";
$num += 1;
}
?>

Tổng kết

Câu lệnh while trong php được sử dụng để thực hiện vòng lặp trong chương trình php. Một lệnh while bao gồm biểu thức điều kiện và một khối chứa các câu lệnh sẽ được lặp vòng khi biểu thức điều kiện đó đúng(true). Lệnh while chỉ kết thúc khi biểu thức điều kiện sai(false).
Lệnh while được sử dụng trong trường hợp không quyết định số vòng lặp muốn thực hiện. Tuy nhiên khi dùng cần chú ý tránh tạo phải vòng lặp vô hạn.

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME>> >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.