Hàm str() trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Hàm str() trong python

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn sử dụng hàm Str() trong python. Bạn sẽ học được cách Chuyển từ int sang string trong Python bằng hàm str() sau bài học này.

Hàm str() trong python là gì

str() trong python là hàm dùng để Chuyển từ int sang string trong Python.

Chúng ta sử dụng hàm str() trong python để chuyển số thành chuỗi trong Python và tạo ra một chuỗi mới với cú pháp sau đây:

Cú pháp hàm str() trong Python

Cú pháp str() trong python như sau:

str(int)

Trong đó

  • str là tên phương thức
  • int số ở dạng int cần chuyển sang string

Kết quả thu được sẽ là chữ số ở dạng string.

Chương trình mẫu sử dụng hàm str() trong Python

num = 18
str_num = str(num) #chuyển số 18 thành chuỗi "18"
print(type(num)) # kiểm tra kiểu dữ liệu của num
print(type(str_num)) # kiểm tra kiểu dữ liệu của str_num
print("Em chưa "+ str_num +" tuổi")

Kết quả

<class 'int'>
<class 'str'>
Em chưa 18 tuổi

Ứng dụng của hàm str() trong Python

Nhờ khả năng Chuyển từ int sang string trong Python của hàm str(), chúng ta có thể dùng hàm này để ép kiểu dữ liệu để xử lý trong các câu lệnh.
Ví dụ, trong bài cách nối chuỗi và lặp lại trong python, chúng ta đã biết rằng không thể sử dụng toán tử + để nối chuỗi và số được, giống như ví dụ dưới đây:

print("Em chưa"+ 18 +"tuổi")

Lỗi TypeError xảy ra:

Traceback (most recent call last):
File "Main.py", line 1, in <module>
print("Em chưa"+ 18 +"tuổi")
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str

Lý do là bởi chuỗi và số là hai kiểu dữ liệu này khác nhau, bạn cần phải ép kiểu chúng về cùng một loại rồi mới có thể dùng toán tử + để nối chúng.

Khi đó, chúng ta có thể dùng hàm str() trong python để ép kiểu dữ liệu số và Chuyển từ int sang string trong Python , sau đó mới tiến hành dùng toán tử + để nối chúng như bình thường như sau:

print("Em chưa "+ str(18) +" tuổi")

Kết quả:

Em chưa 18 tuổi

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm str() để Chuyển từ int sang string trong Python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức căn bản về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/ham-trong-python/str-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.