Hàm abs trong c | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Hàm abs trong c

Hướng dẫn cách sử dụng hàm abs trong C. Bạn sẽ học được cách sử dụng hàm abs để tính giá trị tuyệt đối trong c sau bài học này.

abs trong C

Hàm abs trong C là một hàm có sẵn trong header file stdlib.h, giúp chúng ta tính giá trị tuyệt đối trong c. Hàm abs sẽ nhận đối số là một số nguyên (kiểu int) và trả về giá trị tuyệt đối của số đó.

Chúng ta sử dụng hàm abs để tính giá trị tuyệt đối trong C với cú pháp sau đây:

int abs(int x);

Trong đó x là số nguyên thuộc kiểu int cần tìm giá trị tuyệt đối.

Nếu x là số nguyên âm thì hàm abs sẽ trả về giá trị là số ngược dấu của x. Và nếu x là số 0 hoặc là số nguyên dương, hàm abs sẽ trả về giá trị là chính x.

Lưu ý, hàm abs chỉ có tác dụng tính giá trị của số nguyên (kiểu int) mà thôi. Nếu muốn tìm giá trị tuyệt đối của một số thực (kiểu float), thay vì hàm abs thì hãy dùng tới hàm fabs nhé.

Sau đây là ví dụ cụ thể sử dụng hàm abs để tính giá trị tuyệt đối trong c:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void){
printf("%d\n", abs(-12));
printf("%d\n", abs(-3456));
printf("%d\n", abs(5678));
printf("%d\n", abs(0));
}

Kết quả:

12
3456
5678
0

Một ví dụ khác:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void) {
int positive = 100;
printf("|%d| = %d\n", positive, abs(positive));

int negative = -100;
printf("|%d| = %d\n", negative, abs(negative));

return 0;
}

Và kết quả:

|100| = 100
|-100| = 100

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm abs để tính giá trị tuyệt đối trong c rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ham-trong-c/ham-abs-trong-c/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.