13. Set trong Python | Laptrinhcanban.com

13. Set trong Python

Hướng dẫn sử dụng set trong Python. Bạn sẽ học được khái niệm set trong Python cũng như cách sử dụng set trong python trong chuyên đề này.

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.