Khám Phá Hàm `xrange()` Trong Python - Ý Nghĩa, Cú Pháp và Ứng Dụng | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Khám Phá Hàm `xrange()` Trong Python - Ý Nghĩa, Cú Pháp và Ứng Dụng

Trong Python, xrange là một hàm được sử dụng để tạo ra một loạt các số nguyên trong một phạm vi nhất định. Tuy nhiên, từ phiên bản Python 3 trở đi, xrange đã được thay thế bằng hàm range, do đó, trong phiên bản Python hiện đại, chúng ta thường không cần sử dụng xrange nữa. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về xrange và cách thức hoạt động của nó, chúng ta sẽ khám phá chi tiết hơn trong bài văn này.

Khái niệm về xrange

Trong Python 2, hàm xrange được sử dụng để tạo ra một đối tượng tuần tự đại diện cho một loạt các số nguyên trong một phạm vi nhất định. Cú pháp cơ bản của xrange như sau:

xrange(start, stop[, step])

Trong đó:

  • start: Giá trị bắt đầu của phạm vi.
  • stop: Giá trị kết thúc của phạm vi. Đối tượng xrange sẽ chứa tất cả các số nguyên từ start đến stop - 1.
  • step: Bước nhảy giữa các số (mặc định là 1).

Sử dụng xrange trong Python 2

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng xrange trong Python 2:

In ra các số từ 1 đến 10:

for i in xrange(1, 11):
print(i)

Tính tổng các số từ 1 đến 100:

tong = sum(xrange(1, 101))
print("Tổng các số từ 1 đến 100 là:", tong)

In ra các số chẵn từ 1 đến 20:

for i in xrange(2, 21, 2):
print(i)

Tương tự như range trong Python 3

Trong Python 3, hàm range đã thay thế hoàn toàn xrange. range trong Python 3 hoạt động tương tự như xrange trong Python 2, nhưng nó trả về một đối tượng range thay vì một đối tượng xrange. Điều này không ảnh hưởng nhiều đến cách sử dụng, nhưng là một sự thay đổi cơ bản trong ngôn ngữ.

Kết Luận

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về python xrange rồi. Mặc dù xrange đã không còn được sử dụng rộng rãi trong Python hiện đại do sự thay thế bằng range, nhưng hiểu biết về nó vẫn là một phần quan trọng của quá trình học và hiểu về Python. xrange đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các loạt số nguyên trong Python 2, và việc nắm vững cách sử dụng nó có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách Python hoạt động cũng như lịch sử phát triển của ngôn ngữ này.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/vong-lap-trong-python/python-xrange/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.