16. String trong C++ | Laptrinhcanban.com

16. String trong C++

Để thao tác với chuỗi string trong C++, ngoài việc sử dụng mảng chuỗi được kế thừa từ ngôn ngữ C thì chúng ta có thể sử dụng tới phương pháp mới hơn là dùng class std::string trong thư viện chuẩn của C++. Hãy cùng Kiyoshi tìm hiểu căn bản về chuỗi string cũng như các thao tác với chuỗi tring trong C++ thông qua chuyên đề này nhé.

To be continued…

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.