02. Cài đặt và cấu hình Python | Laptrinhcanban.com

02. Cài đặt và cấu hình Python

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Python.

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.