22. Set trong C++ | Laptrinhcanban.com

22. Set trong C++

Để thao tác với mảng động trong C++, ngoài việc sử dụng vector thì chúng ta có thể sử dụng tới set.

Khác với vector là mảng động chứa các phần tử có thể trùng nhau và được lưu giữ liền kề trong bộ nhớ thì trong set, các phần tử là duy nhất và chúng sẽ được tự động sắp xếp theo một thứ tự nào đó trước khi được lưu giữ trong set.

Hãy cùng Kiyoshi tìm hiểu căn bản về set cũng như các thao tác với set trong C++ thông qua chuyên đề này nhé.

To be continued…

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.