12. Tuple trong Python | Laptrinhcanban.com

12. Tuple trong Python

Hướng dẫn sử dụng tuple trong Python. Bạn sẽ học được khái niệm tuple trong Python cũng như cách sử dụng tuple trong python trong chuyên đề này.

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.