02. Cài đặt môi trường lập trình Java | Laptrinhcanban.com

02. Cài đặt môi trường lập trình Java

Hướng dẫn cách cài đặt môi trường lập trình Java. Có rất nhiều JDK cung cấp môi trường lập trình Java miễn phí, trong đó phải kể đến là AdoptOpenJDK và OpenJDK.

Chúng ta sẽ cùng học cách cài đặt, cũng như cách sử dụng chúng để compile cũng như chạy các chương trình viết bởi Java trong chuyên mục này.

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.