14. Math Object trong JavaScript | Laptrinhcanban.com

14. Math Object trong JavaScript

Cùng tìm hiểu về Math Object trong JavaScript. Bạn sẽ biết cách tính toán với Math Object trong JavaScript trong chuyên đề này.

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.