25. Multimap trong C++ | Laptrinhcanban.com

25. Multimap trong C++

Trong C++ có 3 loại kiểu map, với các phần tử trong chúng sẽ được tạo thành từ một cặp khoá và giá trị (key & value).

Hãy cùng Kiyoshi tìm hiểu căn bản về 1 trong 3 loại map là multimap với các cách thao tác với multimap trong C++ thông qua chuyên đề này nhé.

To be continued…

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.