16. Xử lý file trong Python | Laptrinhcanban.com

16. Xử lý file trong Python

Hướng dẫn cách làm việc với file và thư mục trong python. Bạn sẽ học được các cách xử lý file và thư mục trong python với các hướng dẫn đơn giản, đầy đủ và chi tiết sau bài học này.

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.