23. Multiset trong C++ | Laptrinhcanban.com

23. Multiset trong C++

Để thao tác với mảng động trong C++, ngoài việc sử dụng vector thì chúng ta có thể sử dụng tới multiset.

Khác với vector là mảng động chứa các phần tử được lưu giữ liền kề trong bộ nhớ thì trong multiset, các phần tử sẽ được tự động sắp xếp theo một thứ tự nào đó trước khi được lưu giữ trong multiset.

Hãy cùng Kiyoshi tìm hiểu căn bản về multiset cũng như các thao tác với multiset trong C++ thông qua chuyên đề này nhé.

To be continued…

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.