strcpy trong c | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

strcpy trong c

Hướng dẫn cách sử dụng hàm strcpy trong C. Bạn sẽ học được cách sử dụng hàm strcpy() để copy chuỗi trong C sau bài học này.

strcpy trong C

Hàm strcpy() trong C là một hàm có sẵn trong header file string.h, giúp chúng ta copy toàn bộ chuỗi chỉ định (bao gồm cả ký tự kết thúc chuỗi \0).

Chúng ta sử dụng hàm strcpy() để copy toàn bộ chuỗi trong C với cú pháp sau đây:

strcpy(target, source);

Trong đó:

  • targe là chuỗi đích
  • source là chuỗi nguồn.

Hàm strcpy() sẽ copy toàn bộ nội dung của chuỗi source và phục chế nó vào chuỗi target. Lưu ý là hai chuỗi này cần phải tồn tại trước đó, thông qua việc khởi tạo hay khai báo chuỗi trong C.

Và chúng ta cần phải viết thêm dòng #include <string.h> để load header file string.h để có thể sử dụng được hàm strlen() trong chuơng trình.

Ví dụ cụ thể:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void){
char str1[30];
char str2[30] = "I love C/C++";

//Copy toàn bộ chuỗi str2 vào chuỗi str1
strcpy(str1, str2);
printf("%s\n", str1);
}
//I love C/C++

Bạn có thể thấy toàn bộ chuỗi str2 đã được copy vào chuỗi str1 (bao gồm cả ký tự kết thúc chuỗi \0).

Một ví dụ khác:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void){
char str[10];

strcpy(str, "ABCDE");

printf("%s\n", str);

return 0;
}

Kết quả của hàm strcpy trong C:

ABCDE

Ngoài hàm strcpy thì chúng ta cũng có thể sử dụng các hàm khác để copy chuỗi trong C mà Kiyoshi đã giới thiệu trong bài viết dưới đây:

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng strcpy trong C rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ham-trong-c/strcpy-trong-c/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.