Đảo ngược chuỗi trong C++ | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Đảo ngược chuỗi trong C++

Hướng dẫn đảo ngược chuỗi trong C++. Bạn sẽ học được cách tự tạo ra chương trình đảo ngược chuỗi trong C++ sau bài viết này.

Trong C++ không tồn tại hàm nào giúp chúng ta trực tiếp tiến hành đảo ngược chuỗi cả. Tuy nhiên bằng cách sử dụng kết hợp các hàm với nhau, chúng ta có thể thực hiện được việc này.

Đảo ngược ký tự trong chuỗi C++

Bằng cách sử dụng vòng lặp while để lấy ra từng ký tự và so sánh chúng với nhau, chúng ta có thể tiến hành đảo ngược thứ tự các từ trong chuỗi C++ theo thứ tự trong bảng chữ cái.

Để so sánh các ký tự với nhau, chúng ta có thể sử dụng tới toán tử so sánh, hoặc là hàm strcmp() chẳng hạn.

Và chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp while để tiến hành đảo ngược ký tự trong chuỗi C++ như sau:

#include<iostream>
using namespace std;

/* Tạo hàm đảo ngược chuỗi trong C++*/
void str_reverse(char str[]) {
int lo = 0;
int length;
for (length = 0; str[length] != '\0' ; length++) {}
while ( lo < length ) {
--length;
char tmp = str[lo];
str[lo] = str[length];
str[length] = tmp;
++lo;
}
}

int main() {
char str[100];

/* Nhập chuỗi cần đảo ngược từ bàn phím*/
cout << "Nhap chuoi: ";
cin >> str;

/* Gọi hàm đảo ngược chuỗi*/
str_reverse(str);

/* In kết quả*/
cout << "Chuoi viet nguoc: "<< str;
return 0;
}

Khi chạy chương trình, kết quả hiện ra như sau:

Nhap chuoi: abc123xyz
Chuoi viet nguoc: zyx321cba

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách đảo ngược chuỗi trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/chuoi-string-trong-cpp/dao-nguoc-chuoi-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.