forward_list trống trong C++ (clear, empty) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

forward_list trống trong C++ (clear, empty)

Cùng tìm hiểu về forward_list trống trong C++. Bạn sẽ học được cách sử dụng các hàm clear() và empty() để kiểm tra một forward_list có phải là forward_list trống, cũng như là cách làm trống một forward_list trong C++ sau bài học này.

Kiểm tra forward_list trống trong C++ bằng hàm empty

Hàm empty là một hàm thành viên trong class std:forward_list, có tác dụng kiểm tra một forward_list có phải là forward_list trống hay không trong C++.

Cú pháp của hàm empty trong C++ như sau:

f_lst.empty();

Trong đó f_lst là forward_list cần kiểm tra.

Hàm empty sẽ trả về true nếu forward_list đã cho là forward_list trống, cũng trả về false, nếu forward_list đã cho có chứa phần tử.

Ví dụ cụ thể, chúng ta kiểm tra forward_list trống trong C++ bằng hàm empty như sau:

#include <iostream>
#include <forward_list>
using namespace std;

int main ()
{
std::forward_list<int> f_lst;
if( f_lst.empty() )
std::cout << "empty.\n";
else
std::cout << "not empty.\n";

std::forward_list<int> lst2{1, 2, 3};
if( lst2.empty() )
std::cout << "empty.\n";
else
std::cout << "not empty.\n";

return 0;
}

Kết quả:

empty.
not empty.

Làm trống 1 forward_list trong C++ bằng hàm clear

Hàm clear là một hàm thành viên trong class std:forward_list, có tác dụng làm trống một forward_list trong C++.

Cú pháp của hàm clear trong C++ như sau:

f_lst.clear();

Trong đó f_lst là forward_list cần làm trống.

Khác với vector thì hàm forward_list clear ngoài việc làm trống forward_list chỉ định (xóa đi tất cả phần tử) thì còn giải phóng bộ nhớ sử dụng cho việc lưu trữ dữ liệu đã dùng.

Ví dụ cụ thể, chúng ta làm trống 1 forward_list trong C++ bằng hàm clear như sau:

#include <iostream>
#include <forward_list>
using namespace std;

//Tạo hàm xuất forward_list
void dump(forward_list<int>& f_lst)
{
for (auto x: f_lst) {
cout << " "<< x ;
}
cout << endl;
}

int main ()
{
std::forward_list<int> f_lst{3, 1, 4};
dump(f_lst);

f_lst.clear();
dump(f_lst);
}

Kết quả:

3 1 4

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về forward_list trống trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/forward-list-trong-cpp/forward_list-trong-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.