sqrt trong C++ | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

sqrt trong C++

Hướng dẫn cách sử dụng hàm sqrt trong C++. Bạn sẽ học được cách sử dụng hàm sqrt để tính căn bậc hai trong C++ sau bài học này.

sqrt trong C++

Hàm sqrt trong C++ là một hàm cài sẵn trong header file cmath, giúp chúng ta tính căn bậc hai trong C++. Hàm sqrt sẽ nhận đối số là một số thực (kiểu double) và trả về căn bậc hai cũng thuộc kiểu double của số đó.

Chúng ta sử dụng hàm sqrt để tính căn bậc hai trong C++ với cú pháp sau đây:

double sqrt(double x);

Trong đó x là số thực thuộc kiểu double cần tìm căn bậc hai, và doule là kiểu dữ liệu mặc định của đối số cũng như giá trị trả về của hàm sqrt.

Lưu ý trong ngôn ngữ C, hàm sqrt được tích hợp trong header file cmath, còn trong C++ thì hàm này được tích hợp trong header file cmath nhé.

Và bạn cũng cần include header file cmath vào đầu chương trình để có thể sử dụng được hàm sqrt.

Sau đây là ví dụ cụ thể sử dụng hàm sqrt để tính căn bậc hai trong C++:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main(){

cout << sqrt(4) <<endl;
cout << sqrt(100) <<endl;
cout << sqrt(4.1) <<endl;

return 0;
}

Kết quả:

2
10
2.02485

Một ví dụ khác:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main(){

double x = 2.0;
double y = 0;
// Tính căn bậc hai của y
y = sqrt(x);
// Hiển thị kết quả
cout << "y="<< y;

return 0;
}

Và kết quả:

y=1.41421

Lại nữa, chúng ta cũng có thể sử dụng tới hàm setprecision() trong header file iomanip để làm tròn kết quả của hàm sqrt trong C++ như sau:

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
using namespace std;


int main(){

double x = 2.0;
double y = 0;
// Tính căn bậc hai của y
y = sqrt(x);
// Hiển thị kết quả
cout << "y="<< y<<endl;
cout << "y="<<setprecision(4)<< y<<endl;

return 0;
}

Và kết quả:

y=1.41421
y=1.414

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm sqrt để tính căn bậc hai trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/ham-trong-cpp/sqrt-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.