Sao chép và hoán đổi list trong C++ (swap) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Sao chép và hoán đổi list trong C++ (swap)

Hướng dẫn cách sao chép và hoán đổi list trong C++ Bạn sẽ học được cách sao chép một list vào một list khác, cũng như cách hoán đổi 2 list cho nhau trong C++ sau bài học này.

Sao chép list trong C++

List trong C++ thuộc kiểu dữ liệu đối tượng, do vậy khác với các kiểu dữ liệu nguyên thủy, chúng ta không thể sử dụng toán tử bằng = để gán và sao chép một list vào một list mới.

Thay vào đó, chúng ta sẽ sử dụng cách copy constructor trong list với cú pháp như sau:

std::list<type> lst_dest(lst_src);

Trong đó type là kiểu dữ liệu, lst_src là list nguồn để copy và lst_dest là list đích dùng để dán kết quả sao chép.

Ví dụ cụ thể:

#include <iostream>
#include <list>
using namespace std;

//Tạo hàm xuất list
void dump(list<int>& v)
{
for (auto x: v) {
cout << " "<< x ;
}
cout << endl;
}

int main()
{
list<int> lst_src{3, 1, 4,5};

cout << "Orginary list" << endl;
dump (lst_src);

/*Sao chép list*/
list<int> lst_dest(lst_src);

cout << "Copy list" << endl;
dump (lst_dest);
return 0;
}

Kết quả:

Orginary list
3 1 4 5
Copy list
3 1 4 5

Hoán đổi 2 list trong C++

List swap trong C++ là một hàm thành viên trong class std:list, có tác dụng hoán đổi 2 list trong C++.

Hàm swap sẽ hoán đổi toàn bộ nội dung của 2 list đã cho cho nhau và làm thay đổi nội dung cũng như độ dài của chúng.

Cú pháp hàm List swap để hoán đổi 2 list trong C++ như sau:

lst1.swap(lst2);

Trong đó lst1lst2 là 2 list cần hoán đổi nội dung cho nhau.

Ví dụ cụ thể:

#include <iostream>
#include <list>
using namespace std;

//Tạo hàm xuất list
void dump(list<int>& v)
{
for (auto x: v) {
cout << " "<< x ;
}
cout << endl;
}

int main()
{
list<int> lst1{3, 1, 4, 1, 5};
list<int> lst2{9, 8, 7};

cout << "Before swap" << endl;
dump(lst1);
dump(lst2);

lst1.swap(lst2);

cout << "After swap" << endl;
dump(lst1);
dump(lst2);
}

Kết quả:

Before swap
3 1 4 1 5
9 8 7
After swap
9 8 7
3 1 4 1 5

Ngoài cách dùng hàm list swap, chúng ta cũng có thể dùng function template là std::swap để tiến hành hoán đổi 2 list với nhau, cũng như là để hoán đổi các đối tượng khác như map, vector trong C++.

Lưu ý chúng ta cần phải thêm header file utility vào trong chương trình để có thể sử dụng được function template này

Ví dụ, chúng ta dùng std::swap để hoán đổi 2 list trong C++ như sau:

#include <iostream>
#include <utility>
#include <list>
using namespace std;

//Tạo hàm xuất list
void dump(list<int>& v)
{
for (auto x: v) {
cout << " "<< x ;
}
cout << endl;
}

int main()
{
list<int> lst1{3, 1, 4, 1, 5};
list<int> lst2{9, 8, 7};

cout << "Before swap" << endl;
dump(lst1);
dump(lst2);

swap(lst1,lst2);

cout << "After swap" << endl;
dump(lst1);
dump(lst2);
}

Và chúng ta thu về kết quả hoán đổi tương tự:

Before swap
3 1 4 1 5
9 8 7
After swap
9 8 7
3 1 4 1 5

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách sao chép và hoán đổi list trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/list-trong-cpp/sao-chep-va-hoan-doi-list-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.