map trống trong C++ (clear, empty) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

map trống trong C++ (clear, empty)

Cùng tìm hiểu về map trống trong C++. Bạn sẽ học được cách sử dụng các hàm clear() và empty() để kiểm tra một map có phải là map trống, cũng như là cách làm trống một map trong C++ sau bài học này.

Kiểm tra map trống trong C++ bằng hàm empty

Hàm empty là một hàm thành viên trong class std:map, có tác dụng kiểm tra một map có phải là map trống hay không trong C++.

Cú pháp của hàm empty trong C++ như sau:

mp.empty();

Trong đó mp là map cần kiểm tra.

Hàm empty sẽ trả về true nếu map đã cho là map trống, cũng trả về false, nếu map đã cho có chứa phần tử.

Ví dụ cụ thể, chúng ta kiểm tra map trống trong C++ bằng hàm empty như sau:

#include <iostream>
#include <map>
using namespace std;

int main ()
{
map<int, char> mp;
if( mp.empty() )
cout << "empty.\n";
else
cout << "not empty.\n";

map<string,int> mp2 = {
{ "alpha", 10 },
{ "beta", 20 },
{ "gamma", 30 } };
if( mp2.empty() )
cout << "empty.\n";
else
cout << "not empty.\n";

return 0;
}

Kết quả:

empty.
not empty.

Làm trống 1 map trong C++ bằng hàm clear

Hàm clear là một hàm thành viên trong class std:map, có tác dụng làm trống một map trong C++.

Cú pháp của hàm clear trong C++ như sau:

mp.clear();

Trong đó mp là map cần làm trống.

Khác với vector thì hàm map clear ngoài việc làm trống map chỉ định (xóa đi tất cả phần tử) thì còn giải phóng bộ nhớ sử dụng cho việc lưu trữ dữ liệu đã dùng.

Ví dụ cụ thể, chúng ta làm trống 1 map trong C++ bằng hàm clear như sau:

#include <iostream>
#include <map>
using namespace std;

int main ()
{
map<char,int> mymap;

mymap['x']=100;
mymap['y']=200;
mymap['z']=300;

cout << mymap.size() << "\n"; //3

mymap.clear();
cout << mymap.size() << "\n"; //0

}

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về map trống trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/map-trong-cpp/map-trong-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.