Multiset trống trong C++ (clear, empty) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Multiset trống trong C++ (clear, empty)

Cùng tìm hiểu về multiset trống trong C++. Bạn sẽ học được cách sử dụng các hàm clear() và empty() để kiểm tra một multiset có phải là multiset trống, cũng như là cách làm trống một multiset trong C++ sau bài học này.

Kiểm tra multiset trống trong C++ bằng hàm empty

Hàm empty là một hàm thành viên trong class std::set, có tác dụng kiểm tra một multiset có phải là multiset trống hay không trong C++.

Cú pháp của hàm empty trong C++ như sau:

st.empty();

Trong đó st là multiset cần kiểm tra.

Hàm empty sẽ trả về true nếu multiset đã cho là multiset trống, cũng trả về false, nếu multiset đã cho có chứa phần tử.

Ví dụ cụ thể, chúng ta kiểm tra multiset trống trong C++ bằng hàm empty như sau:

#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;

int main ()
{
std::multiset<int> st;
if( st.empty() )
std::cout << "empty.\n";
else
std::cout << "not empty.\n";

std::multiset<int> st2{1, 2, 3};
if( st2.empty() )
std::cout << "empty.\n";
else
std::cout << "not empty.\n";

return 0;
}

Kết quả:

empty.
not empty.

Làm trống 1 multiset trong C++ bằng hàm clear

Hàm clear là một hàm thành viên trong class std::set, có tác dụng làm trống một multiset trong C++.

Cú pháp của hàm clear trong C++ như sau:

st.clear();

Trong đó st là multiset cần làm trống.

Khác với vector thì hàm multiset clear ngoài việc làm trống multiset chỉ định (xóa đi tất cả phần tử) thì còn giải phóng bộ nhớ sử dụng cho việc lưu trữ dữ liệu đã dùng.

Ví dụ cụ thể, chúng ta làm trống 1 multiset trong C++ bằng hàm clear như sau:

#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;

//Tạo hàm xuất multiset
void dump(multiset<int>& st)
{
for (auto x: st) {
cout << " "<< x ;
}
cout << endl;
}

int main ()
{
std::multiset<int> st{3, 1, 4};
dump(st);

st.clear();
dump(st);
}

Kết quả:

1 3 4

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về multiset trống trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/multiset-trong-cpp/multiset-trong-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.