cout và cin trong C++ | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

cout và cin trong C++

Cùng tìm hiểu về cout và cin trong C++ . Bạn sẽ biết ý nghĩa của các lệnh này cũng như cách sử dụng chúng để nhập xuất trong C++ sau bài học này.

cout trong c++

cout trong c++ là gì

cout trong C++ hay còn gọi là luồng đầu ra tiêu chuẩn là một đối tượng trong class istream, được dùng để nhận dữ liệu từ trong chương trình để xuất ra bên ngoài chương trình đó.

Các dữ liệu sẽ được ghi vào cout thông qua toán tử nhập xuất, và kết quả lưu vào có thể dưới dạng ký tự, hoặc là kiểu dữ liệu khác tùy thuộc vào môi trường chạy chương trình.

Lệnh cout trong C++ có tác dụng gì

Bằng cách sử dụng cout kèm với toán tử nhập xuất, chúng ta có thể tạo ra lệnh cout trong C++luồng đầu ra tiêu chuẩn dùng để nhận dữ liệu từ chương trình và xuất ra ngoài hình hoặc file trong C++.

Lệnh cout trong c++ đi kèm với cặp dấu nào

Có 2 toán tử nhập xuất trong C++ là toán tử nhập >> và toán tử xuất << tương ứng với các trường hợp cần nhập và cần xuất dữ liệu trong C++ dưới đây:

Toán tửÝ nghĩaSử dụng trong lệnh
>>toán tử nhậpcin
<<toán tử xuấtcout
cerr
clog

Từ bảng này chúng ta có thể nhận thấy lệnh cout trong c++ đi kèm với cặp dấu << như ví dụ sau đây:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
/*Xuất dữ liệu bằng lệnh cout*/
cout << "Xin chào";

return 0;
}

Kết quả, dòng ký tự “Xin chào” sẽ được ghi vào trong cout, sau đó được xuất ra màn hình như sau:

cout trong c++

cin trong c++

cin trong c++ là gì

cin trong C++ hay còn gọi là luồng đầu vào tiêu chuẩn là một đối tượng trong class istream, được dùng để lưu giữ các dữ liệu đầu vào từ người dùng dưới dạng ký tự trong bộ nhớ máy tính.

Các dữ liệu đầu vào từ người dùng ở đây có thể là dữ liệu được nhập từ bàn phím, hoặc thông tin hình ảnh được truyền vào chương trình từ các thiết bị ngoại vi như camera chẳng hạn.

Lệnh cin trong C++ có tác dụng gì

Bằng cách sử dụng cin kèm với toán tử nhập xuất, chúng ta có thể tạo ra lệnh cin trong C++luồng đầu vào tiêu chuẩn có tác dụng nhập dữ liệu từ bàn phím hoặc file vào trong chương trình C++.

Lệnh cin trong c++ đi kèm với cặp dấu nào

Có 2 toán tử nhập xuất trong C++ là toán tử nhập >> và toán tử xuất << tương ứng với các trường hợp cần nhập và cần xuất dữ liệu trong C++ dưới đây:

Toán tửÝ nghĩaSử dụng trong lệnh
>>toán tử nhậpcin
<<toán tử xuấtcout
cerr
clog

Từ bảng này chúng ta có thể nhận thấy lệnh cin trong c++ đi kèm với cặp dấu >> như ví dụ sau đây:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
char name[100];
/*Nhập dữ liệu bằng lệnh cin*/
cout << "Nhập tên:";
cin >> name;

/*Xuất dữ liệu bằng lệnh cout*/
cout << "Tên vừa nhập :";
cout << name;

return 0;
}

Kết quả, dữ liệu được nhập từ bàn phím sẽ được lưu vào cin, sau đó được xuất ra màn hình thông qua cout như sau:

cin trong c++

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách cin và cout trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/nhap-xuat-trong-cpp/cout-va-cin-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.