Lấy độ dài string trong C++ | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Lấy độ dài string trong C++

Hướng dẫn cách lấy độ dài string trong C++. Bạn sẽ học được cách dùng hàm size và hàm length để lấy độ dài string trong C++ sau bài học này.

Độ dài string trong C++ là gì

Độ dài string trong C++ chính là số ký tự chứa trong string đó. Độ dài string trong C++ có thể lấy được bằng cách chia kích thước của string cho kích thước một phần tử trong string đó.

Độ dài string (số phần tử) = [Kích thước string] / [Kích thước kiểu char]

Do phần tử tạo nên string là các ký tự thuộc dạng char với kích thước là 1 byte, nên thông thường, chúng ta coi độ dài string trong C++ chính bằng kích thước của string đó.

Lấy độ dài string trong C++ bằng hàm size và hàm length

Do thông thường độ dài string trong C++ chính bằng kích thước của string đó, nên bằng cách tính ra kích thước string thì chúng ta có thể thu về ngay độ dài của string đó.

Và để tính kích thước string trong C++, chúng ta sẽ sử dụng một trong hai hàm đã học tại bài Lấy kích thước string trong C++.

Cách lấy độ dài string trong C++ như các ví dụ sau đây:

Ví dụ 1: lấy độ dài string trong C++ bằng hàm size

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main ()
{
string str("Hello world");
cout<<"Do dai string = kich thuoc string = ",str.size()<<endl;

return 0;
}//Do dai string = kich thuoc string = 11

Ví dụ 1: lấy độ dài string trong C++ bằng hàm length

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main ()
{
string str("Hello world");
cout<<"Do dai string = kich thuoc string = "<<str.length()<<endl;

return 0;
}//Do dai string = kich thuoc string = 11

Trường hợp độ dài string khác với số ký tự có trong string

Ở phần trên chúng ta đã biết với các chuỗi được tạo thành bởi các ký tự được biểu diễn bởi 1 mã ký tự, do kích thước của các ký tự như vậy cũng là 1 byte, nên kết quả tính độ dài string bằng 2 hàm size và length cũng chính là số ký tự có trong string đó.

Tuy nhiên trong trường hợp chuỗi được tạo ra bởi các ký tự được biểu diễn bởi 2 mã ký tự như là tiếng Việt có dấu, hay kanji tiếng Nhật chẳng hạn, thì độ dài string sẽ lớn hơn số ký tự có trong string. Ví dụ:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main ()
{
string str("Hà Nội");
cout<<str.size()<<endl;

string str2("東京");
cout<<str2.size()<<endl;
return 0;
}

Kết quả:

9
6

Có thể thấy rõ độ dài chuỗi trong các trường hợp này sẽ lớn hơn số ký tự có trong chuỗi đó.

Bởi vậy khi sử dụng 2 hàm này để lấy số ký tự có trong string, cần hết sức chú ý trong trường hợp tồn tại ký tự được tạo thành bởi 2 mã ký tự như trên.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách lấy độ dài string trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/string-trong-cpp/lay-do-dai-string-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.