Lấy và thay đổi kích thước của vector trong C++ (size, resize) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Lấy và thay đổi kích thước của vector trong C++ (size, resize)

Hướng dẫn cách lấy và thay đổi kích thước vector trong C++. Bạn sẽ học được cách dùng hàm size và hàm resize để lấy kích thước cũng như thay đổi kích thước của vector trong C++ sau bài học này.

Lấy kích thước vector trong C++ bằng hàm size

Hàm size là một hàm thành viên trong class std:vector, có tác dụng lấy kích thước vector trong C++ dưới dạng số phần tử có trong vector đó.

Cú pháp của hàm size trong C++ như sau:

vt.size();

Trong đó vt là vector cần kiểm tra.

Hàm size sẽ trả về kích thước của vector, cũng chính là số phần tử có trong vector đó.

Ví dụ cụ thể, chúng ta lấy kích thước vector trong C++ bằng hàm size như sau:

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main ()
{
vector<int> vt{3, 1, 4,5};
cout<<vt.size()<<endl;
return 0;
}

Kết quả:

4

Thay đổi kích thước vector trong C++ bằng hàm resize

Hàm resize là một hàm thành viên trong class std:vector, có tác dụng thay đổi kích thước ban đầu của vector trong C++.

Cú pháp của hàm resize trong C++ như sau:

vt.resizesize(n);

Trong đó vt là vector cần thay đổi kích thước, và n là kích thước cần thay đổi.

Nếu n nhỏ hơn kích thước(số phần tử) ban đầu của vector thì các phần tử bị thừa sẽ bị xóa đi.

Ngược lại nếu n lớn hơn kích thước(số phần tử) ban đầu của vector, các giá trị mặc định tùy thuộc vào kiểu dữ liệu sẽ được thêm vào vector cho đủ độ dài. Ví dụ nếu vector thuộc kiểu số như int hay double thì số 0 sẽ được thêm vào. Còn nếu vector thuộc kiểu chữ như char hay vector, giá trị trống sẽ được thêm vào.

Ví dụ cụ thể, chúng ta thay đổi kích thước vector trong C++ bằng hàm size như sau:

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

//Tạo hàm xuất vector
void dump(vector<int>& vt)
{
for (auto x: vt) {
cout << " "<< x ;
}
cout << endl;
}

int main ()
{
vector<int> vt{3, 1, 4,5};
dump(vt);
cout<< "Size before: "<<vt.size()<<endl;

/*Thay đổi kích thước nhỏ hơn ban đầu*/
vt.resize(2);
dump(vt);
cout<< "Size after: "<<vt.size()<<endl;

/*Thay đổi kích thước lớn hơn ban đầu*/
vt.resize(10);
dump(vt);
cout<< "Size after: "<<vt.size()<<endl;
return 0;
}

Kết quả:

 3 1 4 5
Size before: 4
3 1
Size after: 2
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Size after: 10

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách lấy và thay đổi kích thước của vector trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/vector-trong-cpp/lay-va-thay-doi-kich-thuoc-vector-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.