Biến final trong Java | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Biến final trong Java

Cùng tìm hiểu về biến final trong Java. Bạn sẽ học được khái niệm biến final trong Java là gì, cũng như cách sử dụng biến final trong Java sau bài học này.

Biến final trong Java là gì

Biến final trong Java là loại biến mà chỉ có thể gán một lần một giá trị duy nhất cho nó. Sau khi đã gán giá trị, một biến final sẽ giống như hằng số, chúng ta không thể thay thế giá trị được gán trong nó.

Việc sử dụng biến final có 2 lợi thế sau đây:

  1. Đối với các giá trị không đổi và được sử dụng nhiều lần trong chương trình, bằng việc gán giá trị này vào một biến final, nếu sau này chúng ta cần phải thay đổi giá trị của nó thì chỉ cần sửa duy nhất một chỗ trong mã nguồn. Do vậy sẽ tiết kiệm công sức khi lập trình.

  2. Bằng việc sử dụng biến final thay cho việc nhập trực tiếp giá trị sẽ giúp giảm đi lỗi nhập liệu, làm tăng chất lượng code cho chương trình.

Cách sử dụng biến final trong Java

Để sử dụng biến final trong Java, trước tiên chúng ta cần khai báo nó với cú pháp sau đây. Cú pháp khai báo này không khác với cú pháp khai báo biến thông thường, ngoài trừ việc chúng ta thêm từ khóa final vào đằng trước.

final type name = value;

Trong đó final là từ khóa xác định biến final, type là kiểu của biến, name là tên biến và value là giá trị gán vào biến.

Lưu ý một biến thuộc kiểu final sẽ có cách đặt tên khác với các biến thông thường. Chúng ta cần phải viết hoa toàn bộ các ký tự tạo tên biến, và nối các từ trong tên biến bằng dấu gạch dưới _.

Một biến final chỉ có thể gán một lần một giá trị duy nhất cho nó. Sau khi đã gán giá trị, chúng ta không thể gán giá trị khác hay thay đổi giá trị đã gán cho biến final.

Thông thường chúng ta hay khởi tạo và gán luôn giá trị cho biến final, nhưng cũng có thể khai báo biến trước rồi gán giá trị cho nó tại thời điểm khác. Ví dụ:

final float PI = 3.1415F;

final int VAT_VN;
VAT_VN = 20;

Và cuối cùng, sau khi đã gán giá trị cho biến final, nếu chúng ta tiếp tục gán một giá trị khác cho biến, thì lỗi compile sẽ xảy ra:

final float PI = 3.1415F;

PI = 2;

>>>Main.java:5: error: cannot assign a value to final variable PI
>>>PI = 2;
>>>^

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về biến final trong Java rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/bien-va-kieu-du-lieu-trong-java/bien-final-trong-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.