Cách phân tách số hàng nghìn trong Java | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Cách phân tách số hàng nghìn trong Java

Hướng dẫn cách phân tách số hàng nghìn trong Java. Bạn sẽ học được cách tách số hàng nghìn cho dễ nhìn của một số trong Java sau bài học này.

Phân tách số hàng nghìn là gì

Phân tách số hàng nghìn trong Java là việc tách lần lượt 3 chữ số bằng một ký tự để có thể đọc các số lớn một cách dễ dàng hơn.

Phân tách số hàng nghìn trong Java là gì

Thông thường, chúng ta hay sử dụng dấu phẩy , để phân tách số hàng nghìn, ví dụ như 1,234,567 chẳng hạn. Tuy nhiên do dấu phẩy được sử dụng với mục đích khác, nên trong Java, chúng ta sẽ sử dụng dấu gạch chân _ để làm việc này.

Cách phân tách số hàng nghìn trong Java

Chúng ta sử dụng dấu gạch chân _ để phân tách số hàng nghìn trong Java.

Ví dụ cụ thể:

123_456_789
1_234_567
8_200
34_125_910

Do không có quy tắc cụ thể nào về vị trí phân tách số, nên ngoài việc phân tách số hàng nghìn, chúng ta cũng có thể ghi dấu gạch chân tại bất kỳ vị trí nào cần phân tách.

Ví dụ:

1234__56_7_89
12_34_56_7
82_00
34__12_59_10

Ngoài số ở hệ thập phân, chúng ta cũng có thể phân tách số ở các hệ cơ số khác như cơ số 2, cơ số 8 hay cơ số 16. Ví dụ:

0b1_11_11_10_10
0x3f02_ef01
3.14_15_78

Tuy nhiên, chúng ta không thể đặt dấu gạch dưới để phân tách số tại các vị trí đầu và cuối số, cũng như ở giữa chữ số với các ký tự không phải là chữ số. Các cách viết sau đây đều dẫn đến lỗi xảy ra trong chương trình.

_780
92_
8._702
0x_802f

Lưu ý, cách phân tách số trên giúp chúng ta đọc chương trình dễ dàng hơn, nhưng các dấu gạch chân sẽ không hiển thị và ảnh hưởng tới kết quả khi in số ra màn hình.

Mã mẫu

Sau đây hãy cùng xem ví dụ cụ thể về cách phân tách số hàng nghìn trong Java như sau:

class Main{
public static void main(String[] args){
System.out.println(1_234_567);
System.out.println(0b10_11_01_10);
}
}

Kết quả, giá trị các số (không bao gồm dấu phân cách) sẽ được in ra như sau:

1234567
182

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách phân tách số hàng nghìn trong Java rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/literal-trong-java/cach-phan-tach-so-hang-nghin-trong-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.