Chuỗi ký tự (String literal) trong Java | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Chuỗi ký tự (String literal) trong Java

Cùng tìm hiểu về chuỗi ký tự trong Java. Bạn sẽ học được khái niệm chuỗi ký tự trong Java là gì, cũng như cách biểu diễn và in chuỗi ký tự trong Java sau bài học này.

Chuỗi ký tự trong Java là gì

Chuỗi ký tự hay còn gọi là String literal trong Java là sự kết hợp liên tiếp của nhiều ký tự khác nhau, ví như cụm chữ cái abc, cụm chữ số 123, hoặc cụm dấu như < . chẳng hạn.

Để biểu diễn chuỗi ký tự trong Java, chúng ta đặt ký tự đó vào giữa hai dấu nháy kép "" như sau:

"abc"
"I Love You"
"123"
"<?> /"

Cần lưu ý là nếu một số được đặt trong cặp dấu nháy kép "" thì số đó sẽ được coi là chữ số trong Java. Khi đó chúng ta không thể tính toán với chữ số này tương tự với số được. Hãy nhớ hai cách viết dưới đây biểu diễn hai kiểu dữ liệu khác nhau trong Java.

123
"123"

Và nếu cụm chữ, cụm chữ số hoặc là cụm dấu chỉ có 1 ký tự mà thôi, thì chúng ta không gọi chúng là chuỗi ký tự, và chúng sẽ chỉ là ký tự trong Java mà thôi. Khi đó, thay vì cặp dấu nháy kép thì chúng ta sẽ sử dụng cặp dấu nháy đơn '' để biểu diễn ký tự trong Java, ví dụ như 'a' hay '0' chẳng hạn.

Cách in ký tự trong Java ra màn hình

Để in ký tự trong Java ra màn hình, chúng ta sử dụng phương thức System.out.println với cú pháp như sau:

System.out.println(‘a’);

Ví dụ cụ thể, chúng ta in ra màn hình các ký tự như sau:

class Main{
public static void main(String[] args){
System.out.println("abc");
System.out.println("123");
System.out.println("i love you");
System.out.println("<=. !");
}
}

Kết quả:

abc
123
i love you
<=. !

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về chuỗi ký tự trong Java rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/literal-trong-java/string-literal-trong-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.