Duyệt mảng trong Java | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Duyệt mảng trong Java

Hướng dẫn cách duyệt mảng trong Java. Bạn sẽ học được 3 cách căn bản để duyệt mảng trong Java sau bài học này.

Chúng ta có 3 phương pháp duyệt mảng trong Java như sau:

  • Sử dụng vòng lặp for trong Java
  • Sử dụng vòng lặp while trong Java
  • Sử dụng vòng lặp for each trong Java

Duyệt mảng trong Java bằng vòng lặp for

Trong bài Index trong Java và cách truy cập phần tử trong mảng Java chúng ta đã biết cách truy xuất tới từng phần tử trong mảng Java thông qua index của phần tử đó.

Bằng cách sử dụng vòng lặp for và thuộc tính length để chỉ định số vòng lặp, chúng ta có thể truy xuất lần lượt tới các phần tử trong mảng và thực hiện việc duyệt mảng trong Java, giống như ví dụ sau đây:

class Main{
public static void main(String[] args){
String pref[] = {"Ha Noi", "Thanh Hoa", "Nam Dinh"};

for (int i = 0; i < pref.length; i++){
System.out.println(pref[i]);
}
}
}

Kết quả:

Ha Noi
Thanh Hoa
Nam Dinh

Duyệt mảng trong Java bằng vòng lặp while

Không giới hạn trong vòng lặp for, chúng ta cũng có thể sử dụng các loại vòng lặp khác trong Java, ví dụ như vòng lặp while chẳng hạn để truy xuất lần lượt tới các phần tử trong mảng và thực hiện việc duyệt mảng trong Java.

Ví dụ trên có thể được viết lại bằng cách dùng vòng lặp while để duyệt mảng trong Java như sau:

class Main{
public static void main(String[] args){
String pref[] = {"Ha Noi", "Thanh Hoa", "Nam Dinh"};

int i = 0;
while (i < pref.length){
System.out.println(pref[i]);
i++;
}
}
}

Và kết quả thu về cũng tương tự với phương pháp duyệt mảng bằng vòng lặp for:

Ha Noi
Thanh Hoa
Nam Dinh

Duyệt mảng trong Java bằng vòng lặp for each

Ngoài việc sử dụng các vòng lặp cơ bản như for hay while, đối với các loại dữ liệu thuộc kiểu colection như mảng thì chúng ta cũng có thể sử dụng tới vòng lặp for each (còn được gọi là enhanced for) để duyệt mảng trong Java.

Về cách sử dụng for each trong Java, bạn có thể tham khảo bài viết chi tiết sau đây:

Còn sau đây là cách dùng for each để duyệt mảng Java:

class Main{
public static void main(String[] args){
String pref[] = {"Ha Noi", "Thanh Hoa", "Nam Dinh"};

for (String str: pref){
System.out.println(str);
}
}
}

Và kết quả thu về cũng tương tự với phương pháp duyệt mảng bằng vòng lặp for hay while:

Ha Noi
Thanh Hoa
Nam Dinh

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách duyệt mảng trong Java rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/mang-trong-java/duyet-mang-trong-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.