Ghép nối mảng trong Java | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Ghép nối mảng trong Java

Hướng dẫn cách ghép (nối, trộn, gộp) mảng trong Java. Trong Java không tồn tại phương thức trực tiếp nào dùng để ghép nối mảng, tuy nhiên bằng cách copy lần lượt nội dung các mảng cần ghép vào một mảng kết quả thì chúng ta cũng có thể hoàn thành được xử lý này.

Ghép 2 mảng trong Java

Ghép 2 mảng trong Java, hay còn gọi là nối 2 mảng trong Java, trộn 2 mảng thành 1 mảng trong Java, gộp 2 mảng thành 1 mảng trong Java… là xử lý nhằm gán toàn bộ các phần tử của một mảng vào cuối của một mảng khác.

Ghép 2 mảng trong Java

Nếu trong các ngôn ngữ lập trình khác, chúng ta có thể đơn giản sử dụng toán tử cộng + để ghép (nối, trộn, gộp) một mảng vào mảng khác theo kiểu arrayC = arrayA + arrayB, thì chúng ta lại không thể làm điều đó trong Java được.

Trong Java cũng không tồn tại một phương thức có sẵn nào để ghép nối mảng, tuy nhiên bằng cách ứng dụng các phương thức copy mảng như là System.arraycopy hoặc Arrays.copyOf chẳng hạn, chúng ta có thể copy lần lượt nội dung các mảng cần ghép vào một mảng kết quả thì chúng ta cũng có thể hoàn thành được xử lý này.

Ví dụ với phương thức System.arraycopy, chúng ta có thể viết chương trình ghép 2 mảng trong Java với các bước sau đây.

Trước hết chúng ta chuẩn bị mảng kết quả có độ dài vừa đủ để chứa cả 2 mảng cần ghép:

int[] src1 = {28, 14, 35, 19};
int[] src2 = {17, 40, 23};

int[] dst = new int[src1.length + src2.length];

Sau đó, chúng ta tiến hành copy lần lượt các mảng ban đầu vào mảng kết quả là xong.

System.arraycopy(src1, 0, dst, 0, src1.length);  
System.arraycopy(src2, 0, dst, src1.length, src2.length);

Mã mẫu

Và sau đây là toàn bộ mã mẫu chương trình ghép 2 mảng trong Java bằng cách sử dụng System.arraycopy.

import java.util.Arrays;

class Main{
public static void main(String[] args){
int[] src1 = {28, 14, 35, 19};
int[] src2 = {17, 40, 23};
int[] dst = new int[src1.length + src2.length];

System.arraycopy(src1, 0, dst, 0, src1.length);
System.arraycopy(src2, 0, dst, src1.length, src2.length);

System.out.println(Arrays.toString(dst));
}
}

Kết quả:

[28, 14, 35, 19, 17, 40, 23]

Bạn có thể thấy toàn bộ 2 mảng ban đầu đã được copy và gán vào mảng kết quả, qua đó hoàn thành phép ghép nối trộn gộp mảng trong Java như trên.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách ghép nối mảng trong Java rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/mang-trong-java/ghep-noi-mang-trong-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.