In mảng theo thứ tự ngược lại trong Java | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

In mảng theo thứ tự ngược lại trong Java

Hướng dẫn cách in mảng theo thứ tự ngược lại trong Java. Bạn sẽ học được các cách căn bản để in mảng theo thứ tự ngược lại trong Java sau bài học này.

In mảng theo thứ tự ngược lại trong Java

In mảng theo thứ tự ngược lại trong Java là một xử lý trông khá giống với việc đảo ngược mảng trong Java.

Tuy nhiên điểm khác biệt ở đây là, để in mảng theo thứ tự ngược lại trong Java, chúng ta không nhất thiết phải đảo ngược và thay đổi mảng ban đầu.

Cách làm thì rất đơn giản, chúng ta dùng vòng lặp, lấy ra lần lượt các phần tử theo thứ tự từ cuối lên đầu mảng và in ra màn hình là xong.

Ví dụ như chương trình sau đây, chúng ta sẽ nhập 5 số từ màn hình, lưu chúng vào trong mảng đã chuẩn bị sẵn, sau đó in mảng đó theo thứ tự ngược lại như sau:

import java.util.*;
public class Main {
public static void main(String args[]) {

Scanner sc = new Scanner(System.in);
// Nhập 5 số từ màn hình và gán vào mảng
int x[] = new int[5];
for (int i = 0; i < 5; i++) {
x[i] = sc.nextInt();
}
//In mảng đã nhập
System.out.println(Arrays.toString(x));

// In mảng theo thứ tự ngược lại
for (int i = 4; i >= 0; i--) {
System.out.print(x[i] + " ");
}
}
}

Màn hình nhập liệu và kết quả in ra màn hình như sau:

1 2 3 4 5
[1, 2, 3, 4, 5]
5 4 3 2 1

Bạn có thể thấy chúng ta chỉ truy xuất và in theo thứ tự ngược lại các phần tử có trong mảng, chứ không làm thay đổi mảng đó.

In mảng theo thứ tự ngược lại kèm đảo ngược mảng

Một cách khác để in mảng theo thứ tự ngược lại, đó chính là đảo ngược mảng đó, rồi sau đó tiến hành in ra mảng kết quả.

Tuy nhiên cách này sẽ làm thay đổi mảng ban đầu, do đó nếu không thực sự cần thiết thì chúng ta cũng không nên sử dụng tới phương pháp này.

Về cách đảo ngược mảng trong Java, bạn có thể tham khảo chi tiết tại bài viết sau:

Còn sau đây là ví dụ in mảng theo thứ tự ngược lại bằng cách đảo ngược mảng ban đầu:

import java.util.Arrays;

class Main{
public static void main(String[] args){

int[] src = {0, 1, 2, 3, 4, 5};
System.out.println(Arrays.toString(src));

/*Đảo ngược mảng trong Java bằng vòng lặp*/
for (int i = 0, j = src.length - 1; i < j; i++, j--){
/*Tạo biến temp và tiến hành hoán đổi phần tử*/
int temp = src[i];
src[i] = src[j];
src[j] = temp;
}

System.out.println(Arrays.toString(src));
}
}

Và mảng ban đầu sẽ được đảo ngược, nên kết quả in ra cũng sẽ ngược lại so với chuỗi ban đầu như sau:

[0, 1, 2, 3, 4, 5]
[5, 4, 3, 2, 1, 0]

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách in mảng theo thứ tự ngược lại trong Java rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/mang-trong-java/in-mang-theo-thu-tu-nguoc-lai-trong-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.