Toán tử đơn thức trong Java | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Toán tử đơn thức trong Java

Cùng tìm hiểu về toán tử đơn thức trong Java. Bạn sẽ biết khái niệm toán tử đơn thức trong Java là gì cũng như cách dùng hai loại toán tử đơn thức là toán tử trừ đơn thức và toán tử cộng đơn thức trong Java sau bài học này.

Toán tử đơn thức trong Java là gì

Toán tử đơn thức trong Javalà loại toán tử chỉ gồm một toán hạng trong nó.

Toán tử đơn thức trong Java bao gồm 2 loại là toán tử trừ đơn thức (-) và toán tử cộng đơn thức (+), trong đó toán tử trừ đơn thức có tác dụng đổi dấu dương thành dấu âm, dấu âm thành dấu dương, và ngược lại thì toán tử cộng đơn thức lại có tác dụng giữ nguyên các dấu của giá trị.

Toán tửVí dụKết quảÝ nghĩa
++AAGiữ nguyên dấu dương
++(-A)-AGiữ nguyên dấu âm
--A-AĐổi dấu dương thành âm
--(-A)AĐổi dấu âm thành dương

Các toán tử cộng (+) và trừ (-) vốn là các toán tử số học trong Java. Trong các trường hợp có 2 toán hạng trong biểu thức, cách dùng của chúng không thay đổi, tuy nhiên trong trường hợp chỉ có một toán hạng, thì chúng sẽ được sử dụng với ý nghĩa như Kiyoshi đã trình bày ở trên.

Ví dụ cụ thể, chúng ta sử dụng các toán tử trừ đơn thức như sau:

/*Đổi dấu dương thành âm*/
System.out.println(-8);
// -8

/*Đổi dấu âm thành dương*/
System.out.println(- (-10) );
// 10

Tương tự với toán tử cộng đơn thức:

/*Giữ nguyên dấu dương*/
System.out.println(+8);
// 8

/*Giữ nguyên dấu âm*/
System.out.println(+ (-10) );
// -10

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng các toán tử đơn thức này với biến như sau:

int a = 10;
int b = -10;

System.out.println(+a); // 10
System.out.println(-a); // -10

System.out.println(+b); // -10
System.out.println(-b); // 10

Lưu ý khi sử dụng toán tử đơn thức với các kiểu dữ liệu short và byte

Giống như Kiyoshi đã trình bày trong bài Tự động đổi kiểu dữ liệu khi tính toán trong Java thì chúng ta cần phải chú ý khi sử dụng toán tử đơn thức đối với các kiểu dữ liệu short và byte.

Ví dụ, cách viết khi đổi dấu một số thuộc kiểu short bằng toán tử đơn thức sau đây là sai và sẽ dẫn tới lỗi compile.

short s1 = 14;
short s2 = -s1;
//error: incompatible types: possible lossy conversion from int to short

Lý do là bởi bằng việc sử dụng toán tử trừ đơn thức, giá trị s1 thuộc kiểu short đã được tự động chuyển thành kiểu int, do đó chúng ta không thể gán nó vào biến s2 thuộc kiểu short được. Để có thể gán vào s2, chúng ta cần phải tiến hành ép kiểu dữ liệu của -s1 như sau:

short s1 = 14;
short s2 = (short)-s1;

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về toán tử đơn thức trong Java rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/toan-tu-trong-java/toan-tu-don-thuc-trong-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.