Toán tử điều kiện (toán tử 3 ngôi) trong PHP | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Toán tử điều kiện (toán tử 3 ngôi) trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng toán tử điều kiện hay còn gọi là toán tử 3 ngôi trong PHP. Bạn sẽ học được khái niệm toán tử điều kiện trong PHP là gì, cách viết cơ bản cũng như cách sử dụng toán tử điều kiện với câu lệnh if trong PHP sau bài học này.

Toán tử điều kiện trong PHP là gì

Toán tử điều kiện trong PHP hay còn gọi là toán tử 3 ngôi trong PHP, là một toán tử được cấu tạo bởi ba đối số gồm biểu thức điều kiện, kết quả khi điều kiện đúngkết quả khi điều kiện sai. Kết quả ở đây có thể là một giá trị được trả về, cũng có thể là một xử lý sẽ thực hiện sau đó tùy thuộc vào điều kiện chỉ định là đúng hay sai.

Toán tử điều kiện trong PHP cho phép chúng ta kiểm tra một điều kiện nào đó trong một dòng code duy nhất và trả về giá trị, thay vì phải sử dụng nhiều câu lệnh if-else, giúp cho việc code đơn giản và thông minh hơn.

Toán tử điều kiện trong PHP

Sử dụng toán tử điều kiện trong PHP

Toán tử điều kiện trong PHP sẽ trả về kết quả phụ thuộc vào biểu thức điều kiện là đúng hay sai. Chúng ta sử dụng toán tử điều kiện trong PHP với cú pháp sau đây:

condition ? true_value : false_value;

Trong đó conditionbiểu thức điều kiện, true_value là giá trị trả về khi điều kiện đúngfalse_value là giá trị trả về khi điều kiện sai.

Ví dụ, chúng ta kiểm tra một số có bằng 10 hay không như sau:

Cách viết thông thường:

$n = 8;

if ($n == 10){
$x = "OK";
}else {
$x = "NG";
}

echo $x; // NG

Cách dùng Toán tử điều kiện:

$n = 8;

$x = ($n == 10) ? "OK": "NG" ;

echo $x; // NG

Với cách dùng toán tử điều kiện, biểu thức điều kiện ở đây là $n ==10, và nếu điều kiện đúng, giá trị OK sẽ được trả về. Ngược lại nếu điều kiện sai, giá trị NG sẽ được trả về.

Một ví dụ khác, chúng ta kiểm tra một số là chẵn hay lẻ trong PHP và thực hiện các xử lý tương ứng như sau:

Cách viết thông thường:

$x = 101;

if ($x % 2 == 0){
$s = $x + 2;
}else{
$s = $x - 2;
}

echo $s; //99

Cách dùng Toán tử điều kiện:

$x = 101;

$s = ($x % 2 == 0) ? $x + 2 : $x -2;

echo $s; //99

Tương tự thì trong cách viết toán tử điều kiện này, biểu thức điều kiện là $x % 2 == 0, và nếu nó đúng thì xử lý $x + 2 được thực hiện và gán kết quả vào $s. Ngược lại nếu nó sai thì xử lý $x - 2 được thực hiện và gán kết quả vào $s.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách sử dụng toán tử điều kiện trong PHP rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/toan-tu-trong-php/toan-tu-3-ngoi-trong-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.