Toán tử gán trong PHP | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Toán tử gán trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng toán tử gán trong PHP. Bạn sẽ biết khái niệm toán tử gán là gì cũng như cách sử dụng các toán tử gán trong PHP sau bài học này.

Toán tử gán trong PHP là gì

Toán tử gán trong PHP (=) là các toán tử dùng để gán các giá trị literal (số, ký tự v.v..) hoặc giá trị của một biến khác cho một biến trong PHP.

Ngoài việc dùng để gán giá trị ở bên phải vào bên trái của toán tử gán, thì chúng ta cũng có thể kết hợp toán tử gán với nhiều loại toán tử khác nhau để tạo ra nhiều kiểu gán giá trị trong PHP.

Sử dụng toán tử gán trong PHP

Chúng ta sử dụng toán tử gán để gán một giá trị hoặc giá trị của một biến khác cho một biến trong PHP.

Toán tửVí dụÝ nghĩa
=A = B
A = 1
Gán giá trị B vào A
Gán số 1 vào A

Ví dụ cụ thể:

$a = 10;
$b = $a;

echo $b; //10

Về cơ bản thì giá trị được chỉ định bên phải của toán tử gán sẽ được gán vào biến ở bên trái toán tử. Trong ví dụ trên, số 10 được gán vào biến $a, sau đó giá trị của biến $a lại được lấy ra và gán vào biến $b.

Ngoài ra, bằng việc kết hợp toán tử gán với các toán tử khác, chúng ta có thể tạo ra các cặp toán tử gán với nhiều công dụng khác nhau trong PHP như sau:

Toán tửVí dụÝ nghĩa tương đươngÝ nghĩa
+=A += BA = A + BCộng
-=A -= BA = A - BTrừ
*=A *= BA = A * BNhân
/=A /= BA = A / BChia
%=A %= BA = A % BLấy dư

Khác với toán tử gán thông thường sẽ gán ngay giá trị ở vế phải vào biến ở vế trái, thì các cặp toán tử gán ở trên sẽ thực hiện phép tính giữa giá trị của biến ở vế trái với giá trị được gán ở vế phải, sau đó sẽ gán kết quả phép tính vào biến ở vế trái.

Ví dụ cụ thể :

$num = 2;
$num += 8;
echo "num= ".$num;
//num= 10

Trong ví dụ này, bằng việc sử dụng toán tử gán +=, chúng ta đã tính tổng của num với 8, sau đó mới gán tổng này lại vào num, và kết quả thì num sẽ bằng 10 như trên.

Sử dụng toán tử gán với chuỗi ký tự

Ngoài các toán tử sử dụng với số như trên, chúng ta còn sử dụng toán tử gán sau để gán chuỗi ký tự trong PHP:

.=

Ví dụ cụ thể:

$str = 'tỉnh';
$str .= ' Hà Nội';

echo $str; // tỉnh Hà Nội

Cách viết trên thì tương tự với cách viết sau:

$str = 'tỉnh';
$str = $str.' Hà Nội';

echo $str; // tỉnh Hà Nội

Phép gán đồng thời trong PHP

Trong trường hợp nhiều biến khác nhau có giá trị giống nhau, bằng việc sử dụng toán tử gán, chúng ta có thể gán đồng thời giá trị này vào các biến khác nhau đó với cách viết sau đây:

$a = $b = $c = 8;

echo $a; //8
echo $b; //8
echo $c; //8

Về bản chất của phép gán đồng thời này là chúng ta sẽ gán giá trị vào một biến, rồi dùng giá trị của biến này để gán vào các biến còn lại như sau:

$c = 8;
$b = $c;
$a = $b;

Đây là cách viết khá đơn giản nhưng hiệu quả và hay được sử dụng trong khởi tạo, khai báo và gán biến trong PHP, vì thế bạn hãy nhớ và vận dụng nó nhé.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về toán tử gán trong PHP rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/toan-tu-trong-php/toan-tu-gan-trong-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.