Gán biến trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Gán biến trong python

Python, với cú pháp đơn giản và cú pháp tự nhiên, là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Trong Python, việc gán biến là một khái niệm cơ bản mà người lập trình viên sẽ thường xuyên sử dụng. Việc gán biến giúp chúng ta lưu trữ dữ liệu và thực hiện các thao tác xử lý trên chúng một cách dễ dàng và linh hoạt.

Khai báo Biến

Trong Python, việc khai báo biến là một thao tác cực kỳ đơn giản. Chúng ta chỉ cần sử dụng dấu bằng (=) để gán giá trị cho biến. Ví dụ:

x = 5
name = "Alice"

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo ra hai biến, xname. Biến x chứa giá trị số nguyên 5, trong khi biến name chứa chuỗi “Alice”.

Một điều quan trọng cần lưu ý là Python không yêu cầu bạn chỉ định kiểu dữ liệu của biến. Kiểu dữ liệu của biến sẽ tự động được xác định dựa trên giá trị bạn gán cho nó.

Gán biến trong python bằng một giá trị mới

Khi khai báo biến trong python, chúng ta cần chỉ định giá trị ban đầu để gán cho biến đó.
Tuy nhiên sau khi đã gán một giá trị cụ thể cho biến thì chúng ta vẫn có thể gán một giá trị khác cho biến đó như ví dụ sau đây:

price = 100
print(price)
#>> 100

price = 200

print(price)
#>> 200

Trong bài biến trong python là gì bạn đã biết biến trong python không phải là địa chỉ của vị trí chứa giá trị trong bộ nhớ, mà chỉ là thẻ ghi địa chỉ của dữ liệu đó mà thôi. Do đó khi gán một giá trị khác cho một biến đã xác định, chúng ta chỉ đơn giản là thay đổi dòng địa chỉ ghi trên biến mà thôi.
Do đó, bản chất biến không thay đổi, chỉ là địa chỉ của giá trị trong bộ nhớ mà nó được gán đã thay đổi mà thôi.

Lại nữa, các giá trị dùng để gán vào biến tuy có thể thuộc các dạng dữ liệu khác nhau, tuy nhiên kiểu dữ liệu của biến sẽ tự động được xác định dựa trên giá trị bạn gán cho nó.

Do đó, bạn có thể gán một biến có kiểu dữ liệu khác với kiểu dữ liệu ban đầu vào cùng một biến mà không sợ bị lỗi như ví dụ sau:

name = "Kiyoshi" # Biến kiểu string
name = 30 # Biến kiểu integer

print(name)

#>> 30

Trong ví dụ trên, mặc dù biến name được khai báo với giá trị dưới dạng chuỗi, nhưng sau đó, nó vẫn có thể được gán bởi giá trị dưới dạng số. Đó là nhờ trong python, các biến sẽ được tự động nhận diện kiểu giá trị được gán vào nó.

Gán giá trị một biến cho một biến khác

Chúng ta có thể gán giá trị một biến đã được khai báo cho một biến khác, như ví dụ sau đây:

num1 = 100
num2 = num1

print("num1",num1)
#>> num1 100
print("num2",num2)
#>> num2 100

Trong trường hợp này, cả hai biến num1num2 đều cùng ghi và trỏ về một địa chỉ, đó là vị trí của giá trị 100 trong bộ nhớ.

Tuy nhiên cần lưu ý, nếu lúc này chúng ta gán một giá trị mới vào biến num1, thì giá trị của biến num2 vẫn sẽ không thay đổi.

num1 = 100
num2 = num1

num1 = 200
print("num1",num1)
#>> 200
print("num2",num2)
#>> 100

Nếu bạn gán một giá trị khác cho num1 thay vì lưu trữ giá trị mới ở vị trí mà num1 đang tham chiếu, num1 sẽ ghi địa chỉ của giá trị mới đó trong bộ nhớ.
Tại thời điểm này, biến num2 vẫn đang tham chiếu đến vị trí ban đầu, do đó, biến num1 tham chiếu đến vị trí có giá trị 200 còn biến num2 thì tham chiếu đến vị trí có giá trị 100.
Do đó khi in ra màn hình, giá trị của hai biến này sẽ khác nhau:

num1 200
num2 100

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách gán biến trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/bien-trong-python/gan-bien-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.