Lấy ngày tháng năm và giờ trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Lấy ngày tháng năm và giờ trong python

Hướng dẫn cách lấy ngày tháng năm và giờ trong python. Các thông tin này được chứa trong các instance thời gian được tạo bởi các class trong module datetime, và bạn sẽ học được cách lấy chúng hoàn hảo sau bài viết này.

Lấy ngày tháng năm và giờ trong python | class datetime

Sau khi tạo ra một innstance chứa thông tin thời gian từ class datetime, chúng ta có thể lấy ra các giá trị như ngày tháng năm hay giờ hoặc timezone, micro giây v.v… từ instance đó.

Cách lấy các giá trị thời gian này được liệt kê như bảng dưới đây:

datetime.year : năm
datetime.month : tháng
datetime.day : ngày
datetime.hour : giờ
datetime.minute : phút
datetime.second : giây
datetime.microsecond : micro giây
datetime.tzinfo : múi giờ
datetime.fold : 0 hoặc 1

Ví dụ cụ thể như sau:

import datetime

dt = datetime.datetime.now()
print(dt)
#>> 2021-05-06 04:30:03.472193

print(dt.year)
#>> 2021

print(dt.minute)
#>> 3

print(dt.tzinfo)

#>> None

Lưu ý chúng ta chỉ có thể lấy giá trị múi giờ với các instance chứa giá trị của múi giờ mà thôi. Ở ví dụ trên, instance dt không chứa thông tin múi giờ, do đó kết quả None đã được trả về.
Trong ví dụ sau, do instance được tạo ra có chứa thông tin của múi giờ, nên trong kết quả thu về, chúng ta có thể lấy ra giá trị múi giờ thông qua tzinfo như sau:

import datetime

tz_hanoi = datetime.timezone(datetime.timedelta(hours=7))
dt2 = datetime.datetime.now(tz_hanoi)

print(dt2.tzinfo)
#>>UTC+07:00

Lấy ngày tháng năm và giờ trong python | class date và class time

Ngoài class datetime, chúng ta cũng có thể lấy giá trị thời gian trong python từ các instance được tạo ra bằng class time hoặc class date như sau:

Class date

date.year : năm
date.month : tháng
date.day : ngày

Class time

time.hour : giờ
time.minute : phút
time.second : giây
time.microsecond : micro giây
time.tzinfo : timezone
time.fold : 0 or 1

Ví dụ cụ thể như sau:

import datetime

t1 = datetime.time(6, 12, 30, 551)
print(t1)
#>> 06:12:30.000551

print(t1.hour)
#>> 6

print(t1.minute)
#>> 12

Mã mẫu

Sau đây, chúng ta sẽ cùng thực hành với ví dụ sau đây

import datetime

hanoi_tz = datetime.timezone(datetime.timedelta(hours=7))
dt = datetime.datetime.now(hanoi_tz)

print(dt)
#>> 2021-05-06 11:41:03.643939+07:00
print("year : " + str(dt.year))
#>> year : 2021
print("month : " + str(dt.month))
#>> month : 5
print("day : " + str(dt.day))
#>> day : 6
print("hour : " + str(dt.hour))
#>> hour : 11
print("minute : " + str(dt.minute))
#>> minute : 41
print("second : " + str(dt.second))
#>> second : 3
print("microsecond : " + str(dt.microsecond))
#>> microsecond : 464917
print("tzinfo : " + str(dt.tzinfo))
#>> tzinfo : UTC+07:00

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách lấy ngày tháng năm và giờ trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/datetime-trong-python/lay-ngay-thang-nam-va-gio-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.