Toán tử logic trong python và giá trị True False | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Toán tử logic trong python và giá trị True False

Hướng dẫn cách sử dụng toán tử logic trong python. Bạn sẽ học được các phép toán logic trong python được biểu diễn thông qua các toán tử logic trong python sau bài học này.

Bảng toán tử logic trong python python

Để thực hiện các phép toán logic trong python, chúng ta sử dụng các toán tử logic trong python được liệt kê trong bảng dưới đây:

Toán tửBiểu thứcÝ nghĩa
ANDX and YTrue nếu cả X và Y đều đúng
ORX or YTrue nếu ít nhất một trong hai vế X hoặc Y đúng
NOTnot XTrue nếu X sai và False nếu X đúng

Phép toán logic trong python sẽ kiểm tra hai vế của toán tử logic là đúng hay sai và kết hợp chúng lại để đưa ra kết quả. Kết quả của phép toán logic trong python sẽ là kiểu boolean trong python với hai giá trị là True (đúng) hoặc False (sai).

Toán tử logic AND trong python

Toán tử logic AND hay còn gọi là toán tử logic tích trong python sẽ trả về kêt quả True nếu cả hai vế đều đúng và ngược lại là False nếu một trong hai vế là sai.

True  and True  = True
True  and False = False
False and True  = False
False and False = False

Về quy trình xử lý, toán tử logic AND trong python sẽ kiểm tra biểu thức X bên vế trái trước. Nếu X True thì trả về giá trị của Y. Nếu X False thì trả về giá trị của X.

Toán tử logic AND trong python

Ví dụ cụ thể về sử dụng toán tử logic AND trong python như sau:

print(2 < 10 and 2 < 40)
#> True

print(2 < 10 and 2 > 40)
#> False

Bạn cũng có thể sử dụng toán tử logic AND trong python với biến như sau:

num = 20

print((num > 10 and num < 40))
#> True

print((num > 10 and num > 40))
#> False

Toán tử logic OR trong python

Toán tử logic OR hay còn gọi là toán tử logic tổng trong python sẽ trả về kêt quả True nếu một trong hai vế đúng, và False nếu cả hai vế đều sai.

True  or True  = True
True  or False = True
False or True  = True
False or False = False

Về quy trình xử lý, toán tử logic OR trong python sẽ ngược lại so với toán tử logic AND. Toán tử logic OR sẽ kiểm tra biểu thức X bên vế trái trước. Nếu X True thì trả về giá trị của X. Nếu X False thì trả về giá trị của Y.

Toán tử logic OR trong python
Ví dụ cụ thể về sử dụng toán tử logic OR trong python như sau:

print(2 < 10 or 2 < 40)
#> True

print(2 < 10 or 2 > 40)
#> True

print(2 > 10 or 2 > 40)
#> False

Bạn cũng có thể sử dụng toán tử logic AND trong python với biến như sau:

num = 20

print((num > 10 or num < 40))
#> True

print((num > 10 or num > 40))
#> True

print((num < 10 or num > 40))
#> False

Toán tử logic NOT trong python

Toán tử logic NOT hay còn gọi là toán tử logic phủ đinh trong python sẽ trả về kêt quả True nếu một trong hai vế đúng, và False nếu cả hai vế đều sai.

not True  = False
not False = True

Ví dụ cụ thể về sử dụng toán tử logic NOT trong python như sau:

print(not 2 < 40) # = not True
#> False

print(not 2 > 40) # = not False
#> True

print(not 2 > 40) # = not False
#> True

Bạn cũng có thể sử dụng toán tử logic NOT trong python với biến như sau:

num = 20

print(not num < 20)
#> True

print(not num > 10)
#> False

Thứ tự ưu tiên toán tử logic trong python

Trong trường hợp có nhiều toán tử logic trong python cùng tồn tại trong một biểu thức thì thứ tự ưu tiên xử lý của chúng như sau:

not > and > or

Nói cách khác, toán tử not có mức độ ưu tiên cao nhất trong các toán tử logic python.
Ví dụ:

print(not True or True and False)
# False

print(True or True and False)
# True

Để thay đổi thứ tự ưu tiên các toán tử này trong biểu thức, chúng ta sử dụng tới cặp dấu ngoặc () như sau:

print((True or True) and False)
# False

Lại nữa, do các toán tử so sánh như < hoặc > có thứ tự ưu tiên cao hơn các toán tử logic trong python, nên bạn không cần sử dụng tới các dấu ngoặc khi viết chúng cùng trong một biểu thức.

print(0 < a and a < 100)
# True

Ứng dụng của toán tử logic trong python

Toán tử logic trong python thường được sử dụng trong các biểu thức điều kiện trong các lệnh điều kiện if hoặc là trong vòng lặp. Trong các bài tiếp theo về các chuyên đề này, chúng ta sẽ gặp chúng nhiều hơn.

Còn sau đây là một số ví dụ cụ thể về sử dụng toán tử trong python để các bạn tham khảo nhé.

Ví dụ 1: Sử dụng toán tử logic trong lệnh điều kiện if

old = 17
if (old > 15 and old <18):
print("Học sinh cấp ba");
elif (old >11 and old <=15):
print("Học sinh cấp hai");
else:
print("Học sinh cấp một");

#>>Học sinh cấp ba

Ví dụ 2: Sử dụng toán tử logic trong vòng lặp while

num = 1
while (num < 20):
num = num * 3
print(num);
#>> 3
#>> 9
#>> 27

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách sử dụng toán tử logic trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/lenh-dieu-kien-trong-python/toan-tu-logic-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.