Tính độ dài của list python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Tính độ dài của list python

Trong Python, list (danh sách) là một trong những kiểu dữ liệu phổ biến và quan trọng. Để làm việc hiệu quả với list, bạn thường cần biết độ dài của nó. Tính độ dài của list không chỉ giúp bạn kiểm tra kích thước của nó mà còn hữu ích trong việc duyệt list và thực hiện các phép toán xử lý dữ liệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính độ dài của list Python và cách sử dụng thông tin này trong các tình huống khác nhau.

Sử dụng Hàm len()

Cách đơn giản nhất để tính độ dài của một list trong Python là sử dụng hàm len(). Hàm này trả về số phần tử trong list.

Cú pháp tính độ dài List python bằng hàm len như sau:

len (list_name)

Trong đó list_name là list cần tìm độ dài.

Ví dụ cụ thể:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
length = len(my_list)
print(length) # Output: 5

Hàm len() có thể được áp dụng cho bất kỳ đối tượng có thể lặp (iterable) nào, không chỉ riêng list.

Sử dụng Vòng Lặp for

Nếu bạn muốn tính độ dài của list mà không sử dụng hàm len(), bạn có thể sử dụng vòng lặp for. Bằng cách duyệt từng phần tử trong list và đếm chúng, bạn có thể tính được độ dài.

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
count = 0
for element in my_list:
count += 1
print(count) # Output: 5

Mặc dù cách này hoạt động, nhưng sử dụng hàm len() thường là cách nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Sử dụng Phương Pháp index()

Phương pháp index() trả về chỉ mục (index) của giá trị đầu tiên mà nó tìm thấy trong list. Bạn có thể sử dụng nó để tính độ dài của list bằng cách lặp đi lặp lại cho đến khi không tìm thấy giá trị nào nữa.

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
length = 0
try:
while True:
my_list.index(length)
length += 1
except ValueError:
pass

print(length) # Output: 5

Tuy nhiên, cách này không hiệu quả và không được khuyến nghị trong các trường hợp thực tế. Sử dụng hàm len() là cách tiện lợi và hiệu quả hơn rất nhiều.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách tính độ dài của list python rồi. Tính độ dài của một list trong Python là một tác vụ quan trọng khi làm việc với dữ liệu. Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách tính độ dài của list bằng cách sử dụng hàm len(), vòng lặp for và phương pháp index(). Mặc dù có nhiều cách để thực hiện điều này, sử dụng hàm len() là cách tiện lợi và hiệu quả nhất. Tính độ dài giúp bạn kiểm tra kích thước của list và thực hiện các phép toán xử lý dữ liệu một cách dễ dàng và chính xác.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/list-trong-python/tim-chieu-dai-cua-list-trong-python-voi-ham-len/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.