Index trong python và cách truy cập phần tử trong list Python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Index trong python và cách truy cập phần tử trong list Python

Cùng tìm hiểu index trong python và cách truy cập phần tử trong list Python thông qua index. Bạn sẽ học được khái niệm index trong python là gì cũng như cách lấy phần tử trong list python thông qua index của phần tử đó sau bài học này.

Index trong python là gì

Index trong python là giá trị đại diện cho vị trí hoặc số thứ tự của một phần tử trong iterable (list, chuỗi..) chứa nó. Có hai kiểu index là index dương và index âm trong python.

Index trong python là gì

Trong python, mỗi phần tử trong iterable sẽ được đại diện bằng một cặp index âm và dương duy nhất thể hiện vị trí của nó. Bằng cách sử dụng index của phần tử, chúng ta có thể truy cập và lấy giá trị của phần tử đó, hoặc là thay đổi giá trị của nó.

Index dương trong python

Index dương trong python là phương pháp chỉ định index của phần tử theo chiều tăng tiến từ trái qua phải trong iterable. Chúng ta chỉ định index dương của các phần tử bằng một dãy số dương tăng từ 0 và cộng dần một đơn vị.

Điều đó có nghĩa là phần tử đầu tiên trong iterable sẽ có index là 0, sau đó tăng dần 1, 2, 3... theo thứ tự về phía sau.

Ví dụ index dương của phần tử trong list ["Hà Nội", "Sài Gòn", "Đà Nẵng"] như sau:

["Thanh Hóa", "Hà Nội", "Sài Gòn", "Đà Nẵng"]
-----------------------------------------
  0     1      2     3

index âm trong python

Ngược với index dương thì index âm trong python là phương pháp chỉ định index của phần tử theo chiều giảm dần từ phải qua trái trong iterable. Chúng ta chỉ định index âm của các phần tử bằng một dãy số âm giảm từ -1 và trừ dần một đơn vị.

Điều đó có nghĩa là phần tử cuối cùng bên tay phải sẽ có index là -1, sau đó giảm dần -1, -2,-3... về phía đầu bên tay trái.

Ví dụ index phần tử trong list ["Hà Nội", "Sài Gòn", "Đà Nẵng"] như sau:

["Thanh Hóa", "Hà Nội", "Sài Gòn", "Đà Nẵng"]
---------------------------------------------
   -4    -3    -2     -1

Truy cập và lấy phần tử trong list Python bằng index

Cú pháp truy cập và lấy phần tử bất kỳ trong list Python

Chúng ta truy cập và lấy phần tử trong list Python bằng index với cú pháp như sau:

list [index]

Trong đó:

 • list là list mà chúng ta cần truy cập phần tử
 • index là index của phần tử trong list mà chúng ta cần truy cập.

Ví dụ, chúng ta lấy các phần tử trong list python như sau:

tỉnh = ["Thanh Hóa", "Hà Nội", "Sài Gòn", "Đà Nẵng"]
print(tỉnh[1])
#> Hà Nội

print(tỉnh[2])
#>Sài Gòn

print(tỉnh[-1])
#>Đà Nẵng

Truy cập và lấy phần tử cuối cùng của list (danh sách) trong Python

Chúng ta có thể truy cập và lấy phần tử cuối cùng của list (danh sách) trong Python bằng cách chỉ định index của phần tử cuối cùng đó.

Có hai cách tìm index của phần tử cuối cùng trong list như sau:

 1. Tìm index dương của phần tử cuối cùng thông qua hàm len().

Ví dụ, chúng ta truy cập và lấy phần tử cuối cùng của list như sau:

provin = ["Hà Nội", "Sài Gòn", "Đà Nẵng"]
last_item_index = len(provin) - 1

last_item = provin[last_item_index]

print(last_item)
#>> Đà Nẵng
 1. Sử dụng index âm của phần tử cuối cùng trong list.

Rất đơn giản, index âm của phần tử cuối cùng trong list luôn luôn bằng -1, và chúng ta có thể lấy giá trị của nó như sau:

provin = ["Hà Nội", "Sài Gòn", "Đà Nẵng"]
last_item=provin[-1]
print(last_item)
#>> Đà Nẵng

Lỗi IndexError

Cần lưu ý khi truy cập và lấy phần tử trong list Python thông qua index, nếu bạn chỉ định một index không tồn tại trong list thì sẽ xảy ra lỗi IndexError như sau.

tỉnh = ["Hà Nội", "Sài Gòn", "Đà Nẵng"]
print(tỉnh[3])

#>>Traceback (most recent call last):
#>> File "", line 2, in <module>
#>> print(tỉnh[3])
#>>IndexError: list index out of range

Lỗi này xảy ra, giống như bạn đang cố lấy tiền trong ví mà trong ví lại chả còn đồng nào ấy. Để tránh lỗi này, bạn chỉ nên chỉ định một index tồn tại trong list mà thôi.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách truy cập và lấy phần tử trong list Python thông qua index rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo nhé.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/list-trong-python/truy-cap-phan-tu-trong-list-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.